สุขภาพ » การปฏิบัติตัวภายหลังการบริจาคเลือด เผื่อไว้จะได้ไม่เป็นลม

การปฏิบัติตัวภายหลังการบริจาคเลือด เผื่อไว้จะได้ไม่เป็นลม

14 พฤศจิกายน 2012
1272   0

บริจาคเลือด

บริจาคเลือด

หลังจากขั้นตอนการบริจาคเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่คงเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริจาคเลือดแล้วนะครับ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ท่านอาจจะไม่ได้กลับบ้าน แต่จะได้นอนบนรถฉุกเฉินกลับไปโรงพยาบาลพร้อมกับคุณหมอก็เป็นได้

 

การปฏิบัติตัวภายหลังการบริจาคเลือด
1. นอนพักสักครู่หลังการบริจาคเลือด ห้ามลุกขึ้นจากเตียงทันทีเพราะอาจเวียนศรีษะเป็นลมได้
2. ควรรับประทานขนมหวานและน้ำหวานที่จัดเตรียมไว้ให้
3. เปลี่ยนสําลีปิดแผลด้วยปลาสเตอรปิดแผล ซึ่งควรดึงออกทิ้งในตอนเย็นของวันนั้น
4. หากมีอาการผิดปกติทั้งก่อน ขณะหรือหลังการบริจาคเลือดเช่น หน้ามืด เวียนศีรษะ ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที
5. หากท่านมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือประวัติที่ทำให้ไม่สามารถบริจาคเลือดไดกรุณาสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่และขอคําปรึกษาแนะนําจากแพทย์
6. หากมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นหลังการบริจาคเลือดควรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่มารับบริจาคเลือด ดูได้จากบัตรประจำตัวผู้บริจาคเลือด
ผลการตรวจเลือด
1. เลือดของทานจะได้รับการตรวจต่างๆ ดังตอไปนี้
o หมู่เลือด ABO (A,B,AB,O ) และ Rh (บวกหรือลบ )
o ตรวจกรองหาแอนติบอดี้ต่อแอนติเจนของหมู่เลือดระบบต่างๆ
o ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ ต่างๆ ทีถ่ายทอดได้ทางเลือด
o โรคเอดส์ (anti-HIV,HIV antigen)
o โรคตับอักเสบชนิดบี (HBsAg)
o โรคตับอักเสบชนิด ซี (anti – HCV)
o โรคซิฟิลส (VDRL)
2. การส่งผลการตรวจเลือด
เจ้าหน้าที่จะส่งผลดังกล่าวไปให้ท่านที่แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมกับบัตรประจำตัวผู้บริจาคเลือด ภายในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการทราบผลการตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อจะแจ้งเฉพาะผลหมู่ตรวจเลือด ABO และ Rh พร้อมกับแจ้งกําหนดนัดวันเจาะเลือดครั้งต่อไป

 

เป็นอย่างไรบ้างครับ กับการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่ ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเลือด แต่เราก็ต้องศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ เพราะอาจส่งผลกับสุขภาพของผู้บริจาคเลือดได้ ด้วยความปราถนาดีจาค Nakhu.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต