สุขภาพ » ขั้นตอนการบริจาคเลือด ศึกษาไว้จะได้ไม่หลง

ขั้นตอนการบริจาคเลือด ศึกษาไว้จะได้ไม่หลง

14 พฤศจิกายน 2012
143   0

ขั้นตอนการบริจาคเลือด

ขั้นตอนการบริจาคเลือด

หลังจากได้ทราบคุณสมบัติผู้บริจาคเลือดกันแล้ว เรามารู้จักขั้นตอนการบริจาคเลือดกันต่อเลยนะครับ

ขั้นตอนการบริจาคเลือด
1. ชั่งน้ำหนักตัว
2.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการบริจาคเลือดได้แกชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ที่ติดต่อได้หมายเลข
โทรศัพท์ฯลฯ
3. อ่านคําถามสําหรับผู้บริจาคเลือดและตอบตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงชื่อ
4. เจ้าหน้าที่ซักถามเกี่ยวกับคุณสมบัติประวัติสุขภาพในอดีตและปัจจุบัน วัดความดันโลหิต
5. ตรวจความเข้มข้นของเลือด โดยเจ้าหน้าที่ จะเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว แล้วบีบให้เลือดหยดลงในน้ำยา ถ้ามันลอย ไม่จมลงไปข้างล่างก็แสดงว่าต่ำกว่ามาตรฐาน ห้ามบริจาคเลือด
6. บริจาคเลือด โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะเจาะเลือดจากบริเวณข้อพับแขน (ผู้ที่ต้องการยาชาควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเจาะ)
· การบริจาคเลือดกินเวลาประมาณ 5 – 6 นาที
· อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเจาะเลือดเป็นของใหม่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเรียบร้อยและใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

· เมื่อบริจาคเลือดเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะปิดแผลด้วยสำลีและปลาสเตอร์ควรใช้นิ้วมือกดทับตรงตําแหน่ง
ที่เจาะและเหยียดแขนตรงไม่งอพับแขน จนกว่าเลือดจะหยุดไหล

ระยะเวลาในการบริจาคเลือด
· รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 30 – 45 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้บริจาคและจำนวนเจ้าหน้าที่

 

บทความต่อไปจะเป็นการปฏิบัติตัวหลังการบริจาคเลือด โปรดติดตามต่อนะครับ

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Notice: Undefined variable: site_locale in /home/nakhucom/domains/nakhu.com/public_html/wp-content/plugins/gs-facebook-comments/classes/class-wpfc.php on line 87

Notice: Undefined index: sab_desc_style in /home/nakhucom/domains/nakhu.com/public_html/wp-content/plugins/simple-author-box/inc/class-simple-author-box-helper.php on line 1025