พันธุ์ข้าวปลูก » ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 ต้นเตี้ย โทร .093-3454585

ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 ต้นเตี้ย โทร .093-3454585

18 พฤศจิกายน 2014
8780   0

ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 ต้นเตี้ย ซึ่งเป็นข้าวเหนียว กข 6

ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ลำต้นแข็งแรง ไม่เป็นโรค ไม่ล้ม

ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-6
เปิดตัวข้าวเหนียว “กข.6” พันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง พัฒนาต่อจากข้าวเหนียวชื่อพระราชทาน“ธัญญสิริน” เหมาะปลูกในพื้นที่ดินดี น้ำดี แต่ขาดแคลนแรงงาน ต้องใช้เครื่องจักรกลเข้าเก็บเกี่ยว

ดร.ธีระยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เผยถึงข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ซึ่งพัฒนาต่อจาก “ธัญญสิริน” ข้าวเหนียว กข6 ที่สามารถต้านทานโรคไหม้ซึ่งเป็นโรคสำคัญในนาน้ำฝน และเป็นข้าวเหนียวเพียงพันธุ์เดียวที่ได้รับชื่อพระราชทาน ส่วนข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-11

นอกจากความสามารถในการต้านทานโรคไหม้แล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ยังสามารถต้านทานโรคขอบใบแห้งเพิ่มขึ้น และได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้ต้นเตี้ยลง โดยมีความสูงประมาณ 130 เซนติเมตร ซึ่งเหมาะแก่การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร และยังลดปัญหาต้นข้าวล้ม อีกทั้งความสูงที่ลดลงนี้ ดร.ธีระยุทธกล่าวว่าทำเกษตรกรเพิ่มผลผลิตแก่ต้นข้าวได้มากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลว่าข้าวจะล้ม ซึ่งจากการปลูกมา 2 รุ่นข้าวเหนียวพันธุ์นี้ให้ผลผลิตประมาณ 600-800 กิโลกรัมต่อไร่

“ข้าวเหนียวพันธุ์นี้เหมาะแก่พื้นที่ดินดี น้ำดี และช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้าวล้ม โดยการพัฒนาข้าวพันธุ์นี้เกิด จากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว ไบโอเทค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพัฒนาขึ้นจากความต้องการของชาวนาโดยตรง” ดร.ธีระยุทธ ซึ่งมีส่วนพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA Marker) มาช่วยในการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ์กล่าว โดยใช้เวลา 2 ปีในการต่อยอดจากข้าวเหนียวธัญญสิริน ที่สำคัญหลังนึ่งแล้ว ข้าวอ่อน ไม่แข็ง สีขาวน่ารับประทาน แต่ไม่ค่อยหอมมาก
ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-12
ทั้งนี้ เป็นการเปิดตัวระหว่างการแถลงข่าวจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ มิติใหม่วิจัยข้าวไทย ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.55 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับอีก 8 องค์กร อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น

ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-20

ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-23

ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-8

15460_840994762589195_3999414732310684464_n

ลักษณะและข้อดีข้าวพันธุ์ “ธัญสิริน”
1.  แค่ชื่อก็เป็นมงคลแล้ว  “ธัญสิริน” สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนาม  เมื่อวันที่  1 ธ.ค.53  ชาวบ้าน
จึงนิยมปลูกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัว  “ร่ำรวย  รุ่งเรือง  รุ่งโรจน์”
2. ลำต้นแข็งแรงทนการหักล้ม (ไม่ล้ม)
3. มีความสามารถในการต้านทานโรคไหม้  ได้ดีกว่า พันธุ์   กข 6
4. ผลิตผลต่อไร่สูงมาก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ (กข 6 จะอยู่ที่ 400-450 กก./ไร่)
5. ลดความเสียหายในนาข้าวน้อยกว่า กข 6 ได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์
6. หุงง่ายกว่าเดิมเพราะไม่ต้องแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเหมือนข้าวเหนียว กข 6 (แช่เพียง 1-2 ชม.)
7. เปอร์เซ็นต์ขัดสีสูง คือ เมล็ดไม่หักเมื่อนำไปขัดสีเพราะมีเมล็ดอ้วนกว่าข้าวเหนียวพันธุ์เดิมเล็กน้อย
8. รสชาติอร่อยไม่ต่างไปจากพันธุ์ กข 6 เดิม

 

10818334_840995872589084_1373748200006608811_o

ลักษณะประจำพันธุ์เป็น “ข้าวไวแสง”  กลางวันจะสั้นกว่ากลางคืน(รับแสงน้อย)  เหมาะเพาะปลูกเป็น
“ข้าวนาปี” ควรปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน  (หว่าน/ปลูก 1-20 ก.ค. เริ่มตั้งท้อง
ประมาณ 20 ก.ย. จะออกรวงประมาณ  20 ต.ค. และเก็บเกี่ยวประมาณ 10-20 พ.ย.
พิสูจน์พันธุ์ “ธัญสิริน” แท้ให้นำไปแช่น้ำประมาณ 1-2 ชั่วโมง  แล้วนำไปนึ่ง (กข 6 ต้องแช่น้ำข้ามคืนไม่งั้นแข็งน่าดู)

คำถามที่พบบ่อยๆ หน่วยงานของรัฐส่งเสริมหรือไม่ข้าวพันธุ์นี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดย สวทช.  ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กรมการข้าว  กระทรวงเกษตรฯ   ทำการวิจัยและพัฒนาออกมา   ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการพัฒนาพันธ์ข้าวทนน้ำท่วม คือ  ข้าวหอมชลสิทธิ์  โดยพันธุ์ข้าวธัญสิรินที่ได้พัฒนานี้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO แต่เป็นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการใช้ Biotechnology (ไบโอเทคโนโลยี) ปกติธรรมดา  ฉะนั้นเมื่อหน่อยงานของรัฐพัฒนา  หน่วยงานของรัฐย่อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาได้สายพันธุ์ดีเช่นเดียวกันครับ
หากขายแก่โรงสีได้ราคาหรือไม่
เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดังกล่าว  ได้ผลตอบรับดีมาก  ผลผลิตที่ได้สูงกว่าพันธุ์ กข 6 มาก  ไม่เป็นโรค ต้นไม่ล้ม  เกี่ยวง่าย  เมล็ดเรียว  ข้าวกล้องขายได้ราคาดี  ลดการใช้สารเคมี (พันธุ์ป้องกันโรคได้อยู่แล้ว) ผลิตข้าวแบบอินทรีย์ได้ผลดี  ลดต้นทุนแรงงานในการเก็บเกี่ยว (เนื่องจากต้นไม่ล้ม) ขายเมล็ดพันธุ์ได้ราคาสูง (เนื่องจากเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ยังไม่กระจายไปทั่วทุกท้องที่  จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา  จะเห็นได้จากเกษตรกรในชุมชนยังได้ต่อคิวเพื่อแย่งกันซื้อเมล็ดพันธุ์)
ข้อด้อยของพันธุ์นี้คืออะไร
ด้วยคุณสมบัติเด่นด้านการต้านทานโรคไหม้แล้ว  ยังให้ผลผลิตสูงกว่าข้าว กข 6  มาก  ปลูกแล้วแตกกอดี  ต้นไม่ล้ม  เกี่ยวง่าย  เมล็ดเรียว  ขัดสีไม่แตกหัก  ขายได้ราคาดี  ลดต้นทุนในการซื้อสารเคมีฆ่าเชื้อราที่เห็นสาเหตุของโรคไหม้  (สรุปแล้วไม่มีข้อด้อยเลยครับ)

จึงขอจำหน่ายพันธุ์ข้าว กข6  ต้นเตี้ยในราคา กิโลกรัมละ 30-35 บาท บรรจุกระสอบละ 20 ก.ก. 

วิธีการชำระเงินโอนเงินมาได้ที่ ชื่อบัญชี นายเจนณรงค์ ละอองศรี  ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 392-0-23342-5

โอนเงิน แล้วกรุณาแจ้งชื่อ – ที่อยู่ทาง โทรศัพท์หมายเลข 093-3454585 (ais) หรือ Line ID: janezudza หรือ https://www.facebook.com/shortstickyrice

วิธีการจัดส่งสินค้า ส่งทางไปรษณีย์ แบบ Logispost หรือ ems ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก โดยจะตรวจสอบรายชื่อผู้โอนแล้วจัดส่งทุกวัน (จนกว่าพันธุ์ข้าวจะหมด)

ขอชื่อ – ที่อยู่ – หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยนะครับเพื่อเขียนไว้ข้างๆ กระสอบบรรจุข้าว(เพื่อความสะดวกแก่ไปรษณีย์ในการนำส่ง…….)

 

บทความที่น่าสนใจ:

น่าน59 ข้าวเหนียว กข6ต้นเตี้ย ตอน จ้างแรงงานมาถอนหญ้าในนาข้าว
วิธีทำหน้าอกสวย เรื่องของนมที่ไม่ควรมองข้าม
ขายข้าวหอมกระดังงาพลัส ราคาถูก ต้นเตี้ย ปลูกได้ตลอดปี หอม นุ่ม อร่อย มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
เอาข้าวเหนียวหอมนาคา ไปคัดพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ราคาหลักแสน
น่าน59 ข้าวเหนียว กข6ต้นเตี้ย ตอน วัชพืชในนาข้าว กับการจ้างแรงงานคนในการถอน กำจัด
น่าน59 ตอน ระบบรากของต้นข้าว ข้าวที่สมบูรณ์ให้ผลผลิตเยอะ รากจะเป็นแบบไหน ไปชมกันครับ
ข้าวเหนียวหอมนาคา โน้มรวงแล้วจ้า แน่นๆ อวบๆ ไปดูกันชัดๆ
รสชาติตำเมี่ยงสมุนไพรนาคู(ยายดิว)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต