พันธุ์ข้าวปลูก » ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 ต้นเตี้ย โทร .093-3454585

ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 ต้นเตี้ย โทร .093-3454585

18 พฤศจิกายน 2014
10546   0

ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 ต้นเตี้ย ซึ่งเป็นข้าวเหนียว กข 6

ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ลำต้นแข็งแรง ไม่เป็นโรค ไม่ล้ม

ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-6
เปิดตัวข้าวเหนียว “กข.6” พันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย แต่ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้ง พัฒนาต่อจากข้าวเหนียวชื่อพระราชทาน“ธัญญสิริน” เหมาะปลูกในพื้นที่ดินดี น้ำดี แต่ขาดแคลนแรงงาน ต้องใช้เครื่องจักรกลเข้าเก็บเกี่ยว

ดร.ธีระยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เผยถึงข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ ซึ่งพัฒนาต่อจาก “ธัญญสิริน” ข้าวเหนียว กข6 ที่สามารถต้านทานโรคไหม้ซึ่งเป็นโรคสำคัญในนาน้ำฝน และเป็นข้าวเหนียวเพียงพันธุ์เดียวที่ได้รับชื่อพระราชทาน ส่วนข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-11

นอกจากความสามารถในการต้านทานโรคไหม้แล้ว ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่ยังสามารถต้านทานโรคขอบใบแห้งเพิ่มขึ้น และได้รับการปรับปรุงพันธุ์ให้ต้นเตี้ยลง โดยมีความสูงประมาณ 130 เซนติเมตร ซึ่งเหมาะแก่การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร และยังลดปัญหาต้นข้าวล้ม อีกทั้งความสูงที่ลดลงนี้ ดร.ธีระยุทธกล่าวว่าทำเกษตรกรเพิ่มผลผลิตแก่ต้นข้าวได้มากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลว่าข้าวจะล้ม ซึ่งจากการปลูกมา 2 รุ่นข้าวเหนียวพันธุ์นี้ให้ผลผลิตประมาณ 600-800 กิโลกรัมต่อไร่

“ข้าวเหนียวพันธุ์นี้เหมาะแก่พื้นที่ดินดี น้ำดี และช่วยแก้ปัญหาเรื่องข้าวล้ม โดยการพัฒนาข้าวพันธุ์นี้เกิด จากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว ไบโอเทค สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพัฒนาขึ้นจากความต้องการของชาวนาโดยตรง” ดร.ธีระยุทธ ซึ่งมีส่วนพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA Marker) มาช่วยในการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ์กล่าว โดยใช้เวลา 2 ปีในการต่อยอดจากข้าวเหนียวธัญญสิริน ที่สำคัญหลังนึ่งแล้ว ข้าวอ่อน ไม่แข็ง สีขาวน่ารับประทาน แต่ไม่ค่อยหอมมาก
ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-12
ทั้งนี้ เป็นการเปิดตัวระหว่างการแถลงข่าวจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ มิติใหม่วิจัยข้าวไทย ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.55 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับอีก 8 องค์กร อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น

ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-20

ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-23

ขายข้าว กข.6 เตี้ย (ธัญสิรินเตี้ย) โทร.093-3454585-8

15460_840994762589195_3999414732310684464_n

ลักษณะและข้อดีข้าวพันธุ์ “ธัญสิริน”
1.  แค่ชื่อก็เป็นมงคลแล้ว  “ธัญสิริน” สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนาม  เมื่อวันที่  1 ธ.ค.53  ชาวบ้าน
จึงนิยมปลูกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัว  “ร่ำรวย  รุ่งเรือง  รุ่งโรจน์”
2. ลำต้นแข็งแรงทนการหักล้ม (ไม่ล้ม)
3. มีความสามารถในการต้านทานโรคไหม้  ได้ดีกว่า พันธุ์   กข 6
4. ผลิตผลต่อไร่สูงมาก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ (กข 6 จะอยู่ที่ 400-450 กก./ไร่)
5. ลดความเสียหายในนาข้าวน้อยกว่า กข 6 ได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์
6. หุงง่ายกว่าเดิมเพราะไม่ต้องแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเหมือนข้าวเหนียว กข 6 (แช่เพียง 1-2 ชม.)
7. เปอร์เซ็นต์ขัดสีสูง คือ เมล็ดไม่หักเมื่อนำไปขัดสีเพราะมีเมล็ดอ้วนกว่าข้าวเหนียวพันธุ์เดิมเล็กน้อย
8. รสชาติอร่อยไม่ต่างไปจากพันธุ์ กข 6 เดิม

 

10818334_840995872589084_1373748200006608811_o

ลักษณะประจำพันธุ์เป็น “ข้าวไวแสง”  กลางวันจะสั้นกว่ากลางคืน(รับแสงน้อย)  เหมาะเพาะปลูกเป็น
“ข้าวนาปี” ควรปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน  (หว่าน/ปลูก 1-20 ก.ค. เริ่มตั้งท้อง
ประมาณ 20 ก.ย. จะออกรวงประมาณ  20 ต.ค. และเก็บเกี่ยวประมาณ 10-20 พ.ย.
พิสูจน์พันธุ์ “ธัญสิริน” แท้ให้นำไปแช่น้ำประมาณ 1-2 ชั่วโมง  แล้วนำไปนึ่ง (กข 6 ต้องแช่น้ำข้ามคืนไม่งั้นแข็งน่าดู)

คำถามที่พบบ่อยๆ หน่วยงานของรัฐส่งเสริมหรือไม่ข้าวพันธุ์นี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดย สวทช.  ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กรมการข้าว  กระทรวงเกษตรฯ   ทำการวิจัยและพัฒนาออกมา   ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการพัฒนาพันธ์ข้าวทนน้ำท่วม คือ  ข้าวหอมชลสิทธิ์  โดยพันธุ์ข้าวธัญสิรินที่ได้พัฒนานี้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO แต่เป็นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการใช้ Biotechnology (ไบโอเทคโนโลยี) ปกติธรรมดา  ฉะนั้นเมื่อหน่อยงานของรัฐพัฒนา  หน่วยงานของรัฐย่อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาได้สายพันธุ์ดีเช่นเดียวกันครับ
หากขายแก่โรงสีได้ราคาหรือไม่
เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดังกล่าว  ได้ผลตอบรับดีมาก  ผลผลิตที่ได้สูงกว่าพันธุ์ กข 6 มาก  ไม่เป็นโรค ต้นไม่ล้ม  เกี่ยวง่าย  เมล็ดเรียว  ข้าวกล้องขายได้ราคาดี  ลดการใช้สารเคมี (พันธุ์ป้องกันโรคได้อยู่แล้ว) ผลิตข้าวแบบอินทรีย์ได้ผลดี  ลดต้นทุนแรงงานในการเก็บเกี่ยว (เนื่องจากต้นไม่ล้ม) ขายเมล็ดพันธุ์ได้ราคาสูง (เนื่องจากเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ยังไม่กระจายไปทั่วทุกท้องที่  จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา  จะเห็นได้จากเกษตรกรในชุมชนยังได้ต่อคิวเพื่อแย่งกันซื้อเมล็ดพันธุ์)
ข้อด้อยของพันธุ์นี้คืออะไร
ด้วยคุณสมบัติเด่นด้านการต้านทานโรคไหม้แล้ว  ยังให้ผลผลิตสูงกว่าข้าว กข 6  มาก  ปลูกแล้วแตกกอดี  ต้นไม่ล้ม  เกี่ยวง่าย  เมล็ดเรียว  ขัดสีไม่แตกหัก  ขายได้ราคาดี  ลดต้นทุนในการซื้อสารเคมีฆ่าเชื้อราที่เห็นสาเหตุของโรคไหม้  (สรุปแล้วไม่มีข้อด้อยเลยครับ)

จึงขอจำหน่ายพันธุ์ข้าว กข6  ต้นเตี้ยในราคา กิโลกรัมละ 30-35 บาท บรรจุกระสอบละ 20 ก.ก. 

วิธีการชำระเงินโอนเงินมาได้ที่ ชื่อบัญชี นายเจนณรงค์ ละอองศรี  ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 392-0-23342-5

โอนเงิน แล้วกรุณาแจ้งชื่อ – ที่อยู่ทาง โทรศัพท์หมายเลข 093-3454585 (ais) หรือ Line ID: janezudza หรือ https://www.facebook.com/shortstickyrice

วิธีการจัดส่งสินค้า ส่งทางไปรษณีย์ แบบ Logispost หรือ ems ขึ้นอยู่กับน้ำหนัก โดยจะตรวจสอบรายชื่อผู้โอนแล้วจัดส่งทุกวัน (จนกว่าพันธุ์ข้าวจะหมด)

ขอชื่อ – ที่อยู่ – หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยนะครับเพื่อเขียนไว้ข้างๆ กระสอบบรรจุข้าว(เพื่อความสะดวกแก่ไปรษณีย์ในการนำส่ง…….)

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต