3:37 pm - วันศุกร์ กันยายน 22, 0000

ทำบุญ ตักบาตร พระวัดปทุมรังษี ที่บ้านนาคู

1392 Viewed Nakhu.com 0 respond
ใส่บาตร วัดปทุมรังษี-5

บรรยากาศยามเช้าตรู่ ตามชนบท ที่เต็มไปด้วยหมอกสีขาวจางๆ โดยเฉาะหน้าหนาวที่กำลังมาถึง

ภาพการทำบุญ ใส่บาตรพระสงฆ์ของพุทธศาสนิกชน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงแห่งศรัทธา

ที่ตื่นแต่เช้ามานึ่งข้าว หุงหาอาหาร และเตรียมของที่จะใส่บาตร หวังเพียงว่า

จะได้บุญ ได้กุศลเป็นสิ่งตอบแทนพร้อมอุทิศผลบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับ

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาพที่พบเจอได้ทั่วไปในท้องถิ่น ชนบท แต่อนาคตละ………?

ใส่บาตร วัดปทุมรังษี-7

ใส่บาตร วัดปทุมรังษี-6

ใส่บาตร วัดปทุมรังษี-5

วันนี้ Admin ขอพาทุกท่านไปใส่บาตรกัน โดยพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตรใกล้บ้านผม

คือพระครูจาก วัดปทุมรังษี บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

นำโดยท่านเจ้าอาวาสวัด  ท่านพระครูกมลธรรมรังสี(เหนอ ธมฺมวโร)

โดยพระครูท่านจะบิณฑบาตรผ่าน 4 แยกนาคู-สกลในเวลาประมาณ6.30-6.45 น.

เป็นแบบนี้ทุกวัน เว้นวันเสาร์ เพราะมีตลาดนัด

ใส่บาตร วัดปทุมรังษี-4

 

ประวัติวัดปทุมรังษี

คณะสงฆ์วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้ดำริที่จะได้สร้างวัดขึ้น

ที่หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสาขา

ของวัดปทุมวนารามและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติ ครบ ๕o ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙

คณะสงฆ์วัดปทุมวนารามได้มอบให้ พระญาณเวที(ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดปทุมวนาราม เป็นผู้ดำเนินการโดยมี

พระราชมุนี(อมร ญาโณทโย)เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธาน

อำนวยการก่อสร้างวัด ด้วยมุ่งหวังที่จะเป็นที่พึ่งทางธรรม และใช้เป็น

สถานที่ปฏิบัติธรรม อบรมธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ

ที่จะสร้างบุญกุศลสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใส

ในทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว เพื่อนำสู่บุญกุศลต่อไป

 

ใส่บาตร วัดปทุมรังษี-2

 

ด้วยปณิธานของพระเดชพระคุณพระญาณเวที(ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)

จึงได้นำคณะศิษานุศิษย์ ทำการสำรวจเพื่อจัดหาที่ดินที่จะก่อสร้างวัด

จนกระทั่งได้พบที่ดินที่ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำคำ ตำบล ภูแล่นช้าง อำเภอนาคู

จังหวัดกาฬสินธุ์ ในที่นาเชิงเขาภูแฝกเทือกเขาภูพาน อันเป็นแนวกั้น

อำเภอนาคู และอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีลำน้ำสองสาย

ไหลผ่านลงสู่ลำน้ำพยังตอนกลาง คณะกรรมการจัดหาที่ดินจึงมีมติ

ตกลงก่อสร้างวัด ณ ที่แห่งนี้โดยมีเนื้อที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน ๔๐ไร่

และอยู่ในเขตกรมป่าไม้ที่อนุญาตให้ปลูกไม้อีก ๖๐ ไร่ รวม ๑๐๐ ไร่

ใส่บาตร วัดปทุมรังษี

 

จากดำริดังกล่าวจึงมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ได้บริจาคทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินแห่งนี้

เพื่อถวายเป็นที่ก่อสร้างวัดต่อไป บุคคลผู้มีจิตศรัทธาได้แก่ คุณแม่สงวน ไชยนุวัติ

ศ.นพ.เติมชัย – คุณวนิดา ไชยนุวัติ คุณสืบชัย ไชยนุวัติ และครอบครัวพร้อมทั้ง

คุณสุเทพ วีระมงคลกุล และครอบครัว โดยมอบหมายให้ นายทองวงษ์ เพชรวิชิต

โยมบุญธรรมพระญาณเวที (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) ข้าราชการบำนาญอำเภอเขาวง

เป็นผู้ซื้อและถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนำถวายเพื่อสร้างเป็น วัดปทุมรังษี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙

และปัจจุบันมีพระครูกมลธรรมรังสี(เหนอ ธมฺมวโร)ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัด

Be Sociable, Share!

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับ

comments

Don't miss the stories followรวมทุกเรื่องราวในนาคู กาฬสินธุ์ and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
ข้าวประดับดิน-2

บุญข้าวประดับดิน แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ประเพณี บุญเดือนเก้า ชาวอีสาน

994367_10202600187235539_1050913018_n

ลอยกระทง นาคู ฟื้นฟูสนามบินเสรีไทย ปี 2556

Related posts
Your comment?
Leave a Reply