สุขภาพ » บริจาคเลือด เตรียมตัวไปยังไงดีหว่า

บริจาคเลือด เตรียมตัวไปยังไงดีหว่า

14 พฤศจิกายน 2012
1588   0

บริจาดเลือด นาคู 2555

บริจาดเลือด นาคู 2555

การบริจาคเลือด เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ได้กุศลไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะเลือดของเราไม่กี่ซีซี อาจจะช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ไม่รู้กี่ชีวิต

 

นอกจากจะได้บุญกุศลแล้ว การบริจาคเลือดก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของคนเราสร้างเม็ดเลือดใหม่ๆ มาทดแทนเลือดที่บริจาคไป(ซึ่งร่างกายเราก็สร้างใหม่ทุกวันตลอดเวลา) เพราะเม็ดเลือดแดงของเรามีอายุประมาณ 120 วัน การบริจาคเลือดก็เป็นการผลัดเลือดใหม่ เสริมสร้างภูมิคุ้มให้ให้ร่างกายเพิ่มมากขึ้น(จริงรึเปล่าหว่า อย่าเชื่อผมนะ) ซึ่งบางคนก็สังเกตุตัวเองว่า บริจาคเลือดอย่างต่อเนืื่องแล้ว หน้าใส กินข้าวอร่อย ผิวพรรณเปล่งปลั่ง รอบเดือนมาปกติ มีเรี่ยวแรงทำงานมากขึ้น อันนี้ต้องลองสังเกตุเอาเองนะครับ

  แต่ใช่ว่าคนทุกคนจะสามารถบริจาคเลือดได้ทันที จะต้องมีคุณสมบัติหลายประการ วันนี้ก็เลยขอนำเสนอเกล็ดความรู้ในการบริจาคเลือดครับผม

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
คุณสมบัติของผู้บริจาคเลือด
1. อายุ
· 17 – 60 ปี
· ผู้ที่มีอายุ16 ปีจะต้องมี หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง
2. น้ำหนักตัว
· ไม่ต่ำกว่า 45 ก.ก.
3. สุขภาพ
· สุขภาพแข็งแรง
· นอนหลับอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
· ควรรับประทานอาหารก่อนการบริจาคเลือด
· ไม่อยู่ในระหว่างกินยาปฏิชีวนะ หรือยากันเลือดแข็ง
· ไม่ได้รับการถอนฟัน ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการบริจาคเลือดรวมทั้ง ไมมีบาดแผลสด หรือแผลติดเชื้อตามร่างกาย
4. ประวัติความเจ็บป่วยด้วยโรคที่อาจถ่ายทอดไปยังผู้ปวย
· ไม่มีประวัติ เคยเป็น โรคติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีหรือชนิดซี
· ไม่มีประวัติ เคยตรวจพบเชื้อโรคตับอักเสบชนิดบีหรือชนิดซีในเลือด
· ไม่มีประวัติ เคยติดเชื้อโรคเอดส์หรือมพฤติกรรมเสี่ยงต่อ การติดเชื้อโรคเอดส์ได้แก่มีความสัมพันธ์
ทางเพศกับผู้ขายบริการ ทั้งหญิงและชาย, มีพฤติกรรมรักรวมเพศหรือเคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีด หรือเคย
ถูกต้องโทษคุมขัง
· ไม่มีประวัติเป็นโรคมาลาเรียในระยะ 3 ปี
· ไม่มีประวัติเป็นผู้เสพยาเสพติดชนิดฉีด
· ไม่เคยได้รับ เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดภายใน 1 ป
· ไม่เคยได้รับการสักเจาะหู ฝังเข็ม ภายใน 1 ปี
5. ไม่มี ประวัติความเจ็บป่วยที่การบริจาคเลือดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองได้แก่
· โรคเลือดจาง โรคลมชัก โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเลือดออกง่าย
· โรคหัวใจ วัณโรค โรคตับ โรคไต มะเร็ง

6. การฉีดวัคซีนกอนการบริจาคเลือด
· Rabies (โรคพิษสุนัขบา),Encephalitis (โรคเยื่อหุ้มสองอักเสบ), Hepatites B Immunoglobulin (ฉีด
ยาภายหลังการสัมผัสเชื้อ) เว้น ระยะ 1 ปี
· Rubella (หัดเยอรมัน), Chickenpox (อีสุก อีใส),Anti – Tetanus IgG เว้น ระยะเวลา 4 สัปดาห์
· Horse serum เว้น ระยะเวลา3 สัปดาห์
· Tetanus toxoid เว้น ระยะเวลา48 ชั่วโมง
· Hepatitis B vaccine บริจาคเลือดได้ถ้าไม่มีอาการผิดปกติ(สำหรับกรณีให vaccine เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อในผู้ที่ไม่เคยได้รับเชื้อมาก่อน)
7. ความถี่ของการบริจาคเลือด
· ผู้ชาย บริจาคเลือดได้ทุก 3 เดือน
· ผู้หญิง บริจาคเลือดได้ทุก 6 เดือน แต่ต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์, ให้นมบุตร หรือกำลังมี 
ประจำเดือน

บทความหน้าจะเป็นขั้นตอนการบริจาคเลือดครับผม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต