ศิลปะ-วัฒนธรรม » สภาพทั่วไป อำเภอนาคู กาฬสินธุ์

สภาพทั่วไป อำเภอนาคู กาฬสินธุ์

7 ตุลาคม 2012
1479   0

อ.นาคู กาฬสินธุ์
อ.นาคู กาฬสินธุ์

นาคูเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 88 กิโลเมตร เริ่มตั้งบ้านเรือนเมื่อ พ.ศ.2384 โดย อุปฮาด ขุนเทพ ขุนมีสิทธิ์พร้อมครอบครัวและญาติได้อพยพหลบภัยจากบ้านบก เมืองวัง ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหุบเขาภูพานด้านทิศตะวันตก ที่แห่งนั้นเป็นสันคูหรือเนินดิน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านนาคู”

 

อ.นาคู กาฬสินธุ์
อ.นาคู กาฬสินธุ์

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ทำนา มีที่ดอนและแหล่งน้ำบ้าง เป็นที่ราบก้นกระทะ ตอนบนเป็นภูเขา ตอนกลางเป็นเนินดินสลับป่าโปร่ง มีเทือกเขาภูพานล้อมรอบแล้วลาดลงเป็นที่ราบด้านทิศใต้ ทิวเขาภูพานทอดตัวตั้งเป็นแนวยาวสลับหุบเขา เป็นต้นกำเนินดของลำห้วยยาง ห้วยมะโน และห้วยขาม ไหลลงสู่ลำน้ำยังในท้องที่ตำบลภูแล่นช้าง

 

การตั้งถิ่นฐานของอำเภอนาคูประกอบด้วย 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน มีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ 2 – 3เผ่าคือ 1 .ไทพวน 2.ภูไท 3.ย้อ

 

เผ่าไทพวน
เผ่าไทพวน
เผ่าภูไท
เผ่าภูไท
เผ่าย้อ
เผ่าย้อ

การประกอบอาชีพมีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น 53,285 ไร่ เป็นที่ทำนา 51,441 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชยืนต้นและผักเพื่อการเกษตร 1,844 ไร่

 

ประเพณีการทำบุญ ก็คือการปฏิบัติฮีต12 คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณี 12 เดือนและถือปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต