ศิลปะ-วัฒนธรรม » สภาพทั่วไป อำเภอนาคู กาฬสินธุ์

สภาพทั่วไป อำเภอนาคู กาฬสินธุ์

7 ตุลาคม 2012
171   0

อ.นาคู กาฬสินธุ์
อ.นาคู กาฬสินธุ์

นาคูเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 88 กิโลเมตร เริ่มตั้งบ้านเรือนเมื่อ พ.ศ.2384 โดย อุปฮาด ขุนเทพ ขุนมีสิทธิ์พร้อมครอบครัวและญาติได้อพยพหลบภัยจากบ้านบก เมืองวัง ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหุบเขาภูพานด้านทิศตะวันตก ที่แห่งนั้นเป็นสันคูหรือเนินดิน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านนาคู”

 

อ.นาคู กาฬสินธุ์
อ.นาคู กาฬสินธุ์

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ทำนา มีที่ดอนและแหล่งน้ำบ้าง เป็นที่ราบก้นกระทะ ตอนบนเป็นภูเขา ตอนกลางเป็นเนินดินสลับป่าโปร่ง มีเทือกเขาภูพานล้อมรอบแล้วลาดลงเป็นที่ราบด้านทิศใต้ ทิวเขาภูพานทอดตัวตั้งเป็นแนวยาวสลับหุบเขา เป็นต้นกำเนินดของลำห้วยยาง ห้วยมะโน และห้วยขาม ไหลลงสู่ลำน้ำยังในท้องที่ตำบลภูแล่นช้าง

 

การตั้งถิ่นฐานของอำเภอนาคูประกอบด้วย 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน มีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ 2 – 3เผ่าคือ 1 .ไทพวน 2.ภูไท 3.ย้อ

 

เผ่าไทพวน
เผ่าไทพวน
เผ่าภูไท
เผ่าภูไท
เผ่าย้อ
เผ่าย้อ

การประกอบอาชีพมีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น 53,285 ไร่ เป็นที่ทำนา 51,441 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชยืนต้นและผักเพื่อการเกษตร 1,844 ไร่

 

ประเพณีการทำบุญ ก็คือการปฏิบัติฮีต12 คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณี 12 เดือนและถือปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้

 

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Notice: Undefined variable: site_locale in /home/nakhucom/domains/nakhu.com/public_html/wp-content/plugins/gs-facebook-comments/classes/class-wpfc.php on line 87

Notice: Undefined index: sab_desc_style in /home/nakhucom/domains/nakhu.com/public_html/wp-content/plugins/simple-author-box/inc/class-simple-author-box-helper.php on line 1025