สุขภาพ » อัพเดท พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

อัพเดท พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

2 กันยายน 2013
2023   0

stopdrink-lent

สธ. ออกกฎเหล็ก 3 ฉบับ! คุมเข้มห้ามขายเหล้าบนทางเท้า-ริมถนน, ห้ามขายในสวนสาธารณะ, ห้ามขายนอกเหนือเวลากำหนด เพิ่มโทษหนัก ทั้งจำ ทั้งปรับ

วันนี้ (12 ธันวาคม) นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่า ขณะนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมประชาชนให้ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันเยาวชนไทยไม่ให้กลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งได้แต่งตั้งผู้แทนจากองค์กรเอกชน 3 องค์กร เพื่อดูแลในเรื่องต่าง ๆ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการออกกฏหมายอีก 3 ฉบับ คือ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้แก่

 1. กำหนดพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางสาธารณะตามกฎหมายจราจรทางบก ได้แก่ ช่องทางจราจรบนถนน ไหล่ทาง ฟุตปาธ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายตามมาทั้งอุบัติเหตุจราจร และการทำร้ายร่างกาย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 2. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กำหนดคือ เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. และตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 24.00 น. ยกเว้นการขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ จะเพิ่มโทษผู้กระทำผิดทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตหนักขึ้น จากเดิมปรับเพียง 500 บาท เพิ่มเป็นโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 3. ห้ามขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งอยู่ในความดูแลของราชการ ขยายผลถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นในกำกับภาครัฐด้วย ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ จะนำเสนอร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาต่อไปโดยเร็วที่สุด ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว ก็สามารถนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ทันที
p86700321553
ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับการรับรู้ข้อกฎหมาย และพฤติกรรมการจำหน่าย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนด ในหัวข้อ “สถานที่ที่เห็นควรกำหนดเป็นพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” โดยเป็นการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 11-60 ปี จำนวน 5,000 คนทั่วประเทศ ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2555 พบว่า

 ร้อยละ 28 ระบุว่า ป้ายรถเมล์ ฟุตบาท ทางเท้า บนถนน ควรกำหนดเป็นพื้นที่ห้ามขาย
 ร้อยละ 21 ระบุว่า ห้ามไม่ให้ขายเหล้าในรัศมี 500 เมตร รอบสถานศึกษา
 ร้อยละ 15 ระบุว่า ไม่ควรขายในสถานีขนส่ง
 ร้อยละ 12 ระบุว่า ห้ามขายในสถานที่เล่นกีฬา
 ร้อยละ 11 ระบุว่า ห้ามขายในสนามบินร้อยละ
 ร้อยละ 10 ระบุว่า ห้ามขายในสวนสาธารณะเอกชน

พร้อมกันนี้ นายแพทย์ประดิษฐ ยังกล่าวอีกว่า ตนได้สั่งการไปยังนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด ให้ประสานไปยังเจ้าพนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเตือนประชาชนตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในช่วง 7 วัน อันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคม 2555 ทั้งนี้ หากพบว่ามีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุ 20 ปี หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาต้องห้าม หรือขายในลักษณะต้องห้าม เช่น การเร่ขาย การขายแบบลด แลก แจก แถม การขายพ่วงกับสินค้าอื่น การขายโดยวิธีชิงโชคชิงรางวัล เป็นต้น ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุด

2013-09-02_140859 2013-09-02_140836 2013-09-02_140633

ขอบคุณข้อมูลจากกระปุกดอทคอม

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต