ประวัติความเป็นมา พระธาตุพนม ศูนย์รวมจิตใจ ไทยอีสาน ที่หลายท่านอาจไม่เคยรู้

prathatphanom temple-22

 

ประวัติความเป็นมา พระธาตุพนม ศูนย์รวมจิตใจ ไทยอีสาน ที่หลายท่านอาจไม่เคยรู้

พระธาตุพนม ถือเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของประชาชนจากทุั่วทุกสารทิศ ที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทย โดยเฉพาะชาวอีสาน รวมถึงเพื่อนบ้านฝั่งลาว ที่ถึงช่วงเดือน 3 ข้างขึ้นจนถึงสิ้นเดือน คือ 31 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ของทุกปี ประชาชนจากทุกสารทิศจะพากันมานมัสการองค์พระธาตุพนมเพื่อเป็นสิริมงคลแแก่ตนเองและครอบครัว หลายท่านมีความเชื่อว่า ถ้าได้มีโอกาสมาแสวงบุญที่พระธาตุพนมด้วยจิตใจที่สงบร่มเย็น เมื่อตายแล้วจะได้ไปขึ้นสวรรค์ ดังนั้น อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มาไหว้องค์พระธาตสักครั้ง

ช่วงปีใหม่ 2556 ผมก็ได้มีโอกาสไปนมัสการ พระธาตุพนม อ.ธาตพนม จ.นครพนม กับบรรดาญาติพี่น้องอีกครั้ง ครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ไม่รู้จะได้ขึ้นสวรคค์หรือลงนรกกันแน่ ….?

PRathartpanom

ขอเล่าประวัติความเป็รมาของ พระธาตุพนม ซะหน่อย

พระธาตุพนม ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุพนมวรวิหาร ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตำบล และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สถานที่ประดิษฐานองค์พระธาตุ อยู่บนภูกำพร้า หรือดอยกำพร้า ภาษาบาลีว่า กปณบรรพตหรือ กปณคีรี ริมฝั่งแม่น้ำขลนที อันเป็นเขตแขวงนครศรีโคตบูรโบราณ
ตามตำนานพระธาตุพนม ในอุรังคนิทานกล่าวว่า สมัยหนึ่งในปัจฉิมโพธิกาล พระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระอานนท์ ได้เสด็จมาทางทิศตะวันออก โดยทางอากาศ ได้มาลงที่ดอนกอนเนา แล้วเสด็จไปหนองคันแทเสื้อน้ำ (เวียงจันทน์) ได้พยากรณ์ไว้ว่า ในอนาคตจะเกิดบ้านเมืองใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา จากนั้นได้เสด็จไปตามลำดับ ได้ทรงประทานรอยพระพุทธบาทไว้ที่ โพนฉัน (พระบาทโพนฉัน) อยู่ตรงข้ามอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แล้วเสด็จมาที่ พระบาทเวินปลา ซึ่งอยู่เหนือเมืองนครพนมปัจจุบัน ได้ทรงพยากรณ์ที่ตั้งเมืองมรุกขนคร (นครพนม) และได้ประทับพักแรมที่ภูกำพร้าหนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นเสด็จข้ามแม่น้ำโขง ไปบิณฑบาตที่เมืองศรีโคตบูร พักอยู่ที่ร่มต้นรังต้นหนึ่ง (พระธาตุอิงฮังเมืองสุวรรณเขต) แล้วกลับมาทำภัตกิจ (ฉันอาหาร) ที่ภูกำพร้าโดยทางอากาศ
พญาอินทร์ได้เสด็จมาเฝ้าและทูลถามพระพุทธองค์ ถึงเหตุที่มาประทับที่ภูกำพร้า พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ ในภัททกัลป์ที่นิพพานไปแล้ว บรรดาสาวกจะนำพระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้า พระพุทธองค์เมื่อนิพพานแล้ว พระมหากัสสปะ ผู้เป็นสาวก ก็จะนำเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ ณ ที่นี้เช่นกัน

พ.ศ.2483 – 2484 รัฐบาลชุดของ จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่างสงครามพิพาท ไทย-ฝรั่งเศษในอินโดจีน กรมศิลปากรไทย อันมีหลวงวิจตรวาทการ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นหัวหน้า ได้ซ่อมแซมพระธาตุพนมโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กจากเอวขึ้นไปจนถึงยอดสุด และต่อยอดขึ้นไปสูงอีก 30 เมตร ดังนั้นพระธาตุจึงสูง 53 เมตร ฉัตรทองคำสูง 4 เมตร

ในปีนั้น พ.ศ.2484 กรณีพิพาทรุนแรงมากขึ้นในเดือนยี่เพ็ญ พระธาตุพนมถูกฝรั่งเศษทิ้งระเบิดถึง 60 ลูก แต่ไม่มีอันตราย ลูกระเบิดส่วนมากตกลงที่บึงหน้าวัด

พระธาตูพนม

 

 

 

22

เมื่อปี พ.ศ. 2518 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำวันหนึ่ง ตอนค่ำของวันที่11สิงหาคม พ.ศ.2518 เวลาประมาณ 19.30 นาฬิกา ชาวเมืองนครพนมที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกับองค์พระธาตุพนมต้องตกใจกับเสียงดังสนั่นหวั่นไหว เช้าวันรุ่งขึ้นชาวไทยทั่วสารทิศก็ต้องตะลึงพรึงเพริดทันทีที่ทราบว่า สิ่งที่อยู่ภายในเป็นสิ่งสำคัญที่บรรจุเรื่องราวในอดีตที่เป็น พระกรุ พระธาตุพนม ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุเก่าเเก่นับพันปีได้ล้มครืนลงมา ทางราชการจึงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2519 ถึง พ.ศ.2522ให้คงสภาพเดิม มีรูปทางสี่เหลี่ยมจตุรัสเหมือนเดิม สูงเท่าองค์เดิม แต่เล็กกว่าองค์เดิมเล็กน้อย และพระธาตุองค์ใหม่ได้ยืนยงคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้

องค์พระธาตุพนม มีประวัติที่ยาวนาน เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวพุทธและพุทธศาสนิกชนทั้ง 2 ฟากฝั่งแม่น้ำโขง องค์พระธาตพนมเป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระ อุรังคธาตุ ซึ่งก็คือพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุระ(อก)ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระธาตุพนมมีความสูงจากฐานจนถึงยอดฉัตร 57 เมตร ฉัตร 5 ชั้นเป็นทองคำ 16 ก.ก. บนยอดสุดเป็นบัวตูม(ทำด้วยทองคำขาว)ประดับด้วยเพชรอีก 200 เม็ด

prathatphanom temple-6

 

prathatphanom temple-29

 

งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3
คำนมัสการพระธาตุพนมมีดังนี้
“กปณคิริสฺมิ ปพฺพเต มหากสฺสเปน ฐาปิตํ พุทฺธอุรงฺคธาตุ สิรสา นมามิ”
แปลว่า “ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระบรมอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมหากัสสปเถระเจ้า นำมาฐาปนาไว้ ณ ภูกำพร้า ด้วยเศียรเกล้า”

ราคา iPhone 5 อัพเดท 14 มกราคม 2556

ราคา iPhone 5 อัพเดท 14 มกราคม 2556 

ราคา iPhone 5 (ไอโฟน 5) ราคาเครื่องศูนย์ AIS Dtac Truemove H เริ่มต้น 24,550 บาท พร้อมอัพเดทราคาไอโฟน 5 เครื่องหิ้วเครื่องศูนย์ มาบุญครองในไทยล่าสุด [14-ม.ค.-56]iphone-5-model-04

[14-มกราคม-2556] มาแล้ว! ราคา iPhone 5 ราคาศูนย์เครื่องเปล่าเริ่มต้นที่ 24,550 บาท และล่าสุด 3 เครือข่ายผู้ให้บริการหลักของไทย AIS, Dtac และ Truemove H เริ่มมีการให้เปิดจอง iPhone 5 (ไอโฟน 5) เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

จากข้อมูลการเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความสนใจจาก AIS ระบุว่า จะเปิดให้จับจอง iPhone 5 (ไอโฟน 5) ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ และรับเครื่องได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนครับ ส่วนทาง Truemove H ได้เปิดให้จอง iphone 5 (ไอโฟน5) แล้วในวันนี้ ซึ่งสามารถรับเครื่องได้ตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกัน ในขณะที่ทาง Dtac ได้เปิดจองแล้วเช่นกัน และรับเครื่องได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนครับ

ราคา iPhone 5 (ไอโฟน 5) เครื่องศูนย์ เครื่องหิ้วในไทยล่าสุด Pre order ในไทย

สำหรับราคา iphone 5 (ราคา ไอโฟน 5) เครื่องศูนย์นั้น ในขณะนี้ มาครบทั้ง 3 ค่ายหลัก AIS, Dtac และ Truemove H เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีทั้งราคาเครื่องเปล่า และราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจครับ ซึ่งราคาของแต่ละค่าย มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้ครับ

และล่าสุด ทาง Apple Store ได้ประกาศ ราคา iPhone 5 (ราคา ไอโฟน 5) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตามคาดครับ นั่นก็คือ มีราคาถูกกว่าเครื่องศูนย์มากเลยทีเดียว โดยราคา iPhone 5 ความจุ 16GB นั้น อยู่ที่เครื่องละ 22,900 บาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับราคา iPhone 5 เครื่องศูนย์ (เครื่องเปล่า) เริ่มต้นที่ 24,550 บาทเลยทีเดียว มาดูสรุป ราคา iPhone 5 จาก Apple Store ครับ

ราคา iPhone 5 จาก Apple Store

-> iPhone 5 16GB ราคา 22,900 บาท
-> iPhone 5 32GB ราคา 26,500 บาท
-> iPhone 5 64GB ราคา 29,900 บาท

สำหรับการสั่งซื้อ iPhone 5 (ไอโฟน 5) จาก Apple Store ในล็อตแรกนั้น จะต้องรอสินค้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ตามที่ระบุไว้บนหน้าสั่งซื้อครับ แต่ในความเป็นจริงแล้ว สินค้าสามารถมาถึงมือเราได้เร็วขึ้น ขึ้นอยู่กับว่า ในช่วงที่เราสั่งซื้อนั้น มีสินค้าอยู่ในสต็อกหรือไม่

หลายๆ ท่านสงสัยว่า การที่เราซื้อ iPhone 5 (ไอโฟน 5) จาก Apple Store นั้น สามารถสมัครแพ็กเกจ iPhone จากทั้ง 3 เครือข่าย AIS, Dtac และ Truemove H ได้หรือไม่ คำตอบก็คือ สามารถนำไปสมัครได้ตามปกติครับ โดยติดต่อที่ศูนย์บริการ และเลือกแพ็กเกจที่ต้องการครับ

ส่วนราคา iphone 5 (ราคา ไอโฟน 5) เครื่องศูนย์ เครื่องหิ้ว มาบุญครอง ณ วันนี้ หลังจากประกาศขาย iPhone 5 อย่างเป็นทางการจาก Truemove H, Dtac และ AIS ล่าสุด iPhone 5 เครื่องศูนย์ มาบุญครอง เปิดจำหน่ายแล้ว ส่วน iPhone 5 เครื่องหิ้ว ได้นำมาจำหน่ายกันบ้างแล้ว มาดูสรุปราคา iphone5 จากการสำรวจในวันนี้กันครับ

** ราคาเครื่องศูนย์จากตารางด้านบน เป็นราคาเครื่องเปล่า ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้เรียบร้อยแล้ว
** ราคา Apple Store เป็นราคาเครื่องเปล่า ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการสำรวจ ราคา iphone 5 (ราคา ไอโฟน 5) ในวันนี้ พบว่า iPhone 5 เครื่องศูนย์ และเครื่องหิ้ว ได้มีการปรับราคาลง จากการสำรวจในครั้งก่อน เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แต่ก็ยังถือว่า มีราคาที่สูงอยู่สำหรับ iPhone 5 เครื่องศูนย์ นั่นเป็นเพราะ iPhone 5 เครื่องศูนย์ AIS, Dtac, Truemove H นั้น มีจำนวนจำกัดนั่นเอง ฉะนั้น ทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ที่สนใจ iPhone 5 เครื่องเปล่า การสั่งซื้อจาก Apple Store คือทางเลือกที่ดีทางหนึ่งครับ แต่จะต้องรอสินค้าประมาณ 1-2 สัปดาห์นั่นเอง

สำหรับ iphone5 เครื่องหิ้ว นั้น จะมีทั้งจากฮ่องกง สิงคโปร์ และก็ออสเตรเลียครับ เครื่องจะเป็นเครื่อง unlock สามารถใช้กับซิม Dtac  AIS และ Truemove-H ได้เลยครับ อย่างไรก็ดี ขอฝากเตือนสำหรับท่านที่สนใจ iphone5 เครื่องหิ้ว (ไอโฟน 5 เครื่องหิ้ว) นะครับ ควรจะหาร้านที่ไว้ใจได้ หรือเคยซื้อมาก่อน ไม่ควรสั่งสินค้ากับบุคคลแปลกหน้า หรือไม่คุ้นเคย เพราะมีกรณีถูกหลอกให้โอนเงินเป็นจำนวนมากนะครับ เนื่องจากสินค้า iPhone 5 ช่วงแรกมีน้อยมากด้วยเป็นไปได้ที่พ่อค้าอาจจะไม่ได้ของ อาจจะเป็นโอกาสของมิจฉาชีพที่จะหลอกให้เราโอนเงิน ฉะนั้น ควรระวังในจุดนี้ด้วยครับ

** หมายเหตุ: เว็บไซต์ techmoblog ไม่รับสั่งซื้อและไม่มีความเกี่ยวข้องกับร้านค้าใดๆ หรือผู้ใดที่โพสต์ขายหรือรับ Pre order ในเว็บไซต์นี้หรือที่อื่นนะครับ

iPhone 5 เปิดให้จองแล้ววันนี้ รับเครื่อง 2-4 พ.ย.55

จากที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่า iPhone 5 เปิดให้จับจองแล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านทางเครือข่าย Truemove H ส่วน AIS เป็นแค่เปิดให้ลงทะเบียนความสนใจ ในขณะที่ Dtac ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดครับ อย่างไรก็ดี ทาง AIS และ Truemove H ได้เผยกำหนดการรับเครื่อง iphone 5 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือ ตั้งแต่วันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งผู้ที่จองผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถเลือกวันไปรับเครื่อง iPhone 5 ได้ตามวันและเวลาที่สะดวกครับ

iPhone 5 Truemove H ราคา แพ็กเกจ และโปรโมชั่น

สำหรับราคา iPhone 5 ทั้งราคาเครื่องเปล่า ราคาเครื่องพร้อมแพ็กเกจ จาก Truemove H เป็นดังนี้ครับ

– iPhone 5 16GB เครื่องเปล่า 24,550 บาท เครื่องพร้อมแพ็กเกจ 23,677 บาท
– iPhone 5 32GB เครื่องเปล่า 28,250 บาท เครื่องพร้อมแพ็กเกจ 27,283 บาท
– iPhone 5 64GB เครื่องเปล่า 31,950 บาท เครื่องพร้อมแพ็กเกจ 30,807 บาท 

สำหรับแพ็กเกจ iPhone 5 แบบรายเดือน และแบบเติมเงิน ของลูกค้า Truemove H เป็นดังนี้ครับ

iPhone 5 AIS ราคา แพ็กเกจ และโปรโมชั่น

สำหรับราคา iPhone 5 จาก AIS ทั้งราคา iPhone 5 เครื่องเปล่า และราคาพร้อมแพ็กเกจ เป็นดังนี้ครับ

– iPhone 5 16GB เครื่องเปล่า 24,500 บาท เครื่องพร้อมแพ็กเกจ 23,900 บาท
– iPhone 5 32GB เครื่องเปล่า 28,250 บาท เครื่องพร้อมแพ็กเกจ 27,500 บาท
– iPhone 5 64GB เครื่องเปล่า 31,950 บาท เครื่องพร้อมแพ็กเกจ 30,900 บาท 

ส่วนแพ็กเกจ iPhone 5 ของ AIS เป็นดังนี้ครับ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายครับ)

หมายเหตุ : ความเร็วของ 3G/EDGE+ หลังใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด จะเหลือความเร็วเพียง 64 Kbps เท่านั้นครับ

iPhone 5 Dtac ราคา แพ็กเกจ และโปรโมชั่น

สำหรับราคา iPhone 5 จาก Dtac ทั้งราคา iPhone 5 เครื่องเปล่า และราคาพร้อมแพ็กเกจ เป็นดังนี้ครับ

– iPhone 5 16GB เครื่องเปล่า 24,555 บาท เครื่องพร้อมแพ็กเกจ 23,655 บาท
– iPhone 5 32GB เครื่องเปล่า 28,555 บาท เครื่องพร้อมแพ็กเกจ 27,355 บาท
– iPhone 5 64GB เครื่องเปล่า 31,955 บาท เครื่องพร้อมแพ็กเกจ 30,955 บาท 

ส่วนแพ็กเกจและโปรโมชั่นของ iPhone 5 จาก Dtac มีทั้งหมด 2 แพ็กเกจด้วยกัน นั่นก็คือ แพ็กเกจหลักของ iPhone และแพ็กเกจ Smart DEEZER ที่เน้นโทร เล่นอินเทอร์เน็ต และฟังเพลงครับ รายละเอียดเป็นดังนี้

 ขอบพระคุณข้อมูลอัพเดทโดย http://www.techmoblog.com

อาร์ตปักคอม ผลงานการใช้เครื่องปักจักรคอมพิวเตอร์ผสมผสานฝีมือด้านกราฟฟิค

 อาร์ตปักคอม ผลงานการใช้เครื่องปักจักรคอมพิวเตอร์ผสมผสานฝีมือด้านกราฟฟิค 

อาร์ตปักคอม

อาร์ตปักคอม

อาร์ตปักคอม

น้องเจน สั่งเสื้อทีมให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุหน่อยสิจ๊ะ……คำขอร้องแกมบังคับของพี่แต๋ว ผู้รับผิดชอบงานกองสวัสดิการ เทศบาลตำบลนาคู ได้ครับ ไม่มีปัญหา เดี๋ยวจัดให้ เพราะ Nakhu.com มีความสัมพันธ์ที่ดีกับร้าน อาร์ตปักคอม ในใจก็นึกว่า ราคาเสื้อรวมค่าปักคงไม่ต่ำกว่า 500 แน่ๆ เพราะอยากได้เสื้อสวยๆ มีคุณภาพ ปักทั้งหน้า-หลัง เอาว่ะ ลองดูผลงาน+ฝีมือพี่ย่ะ(เจ้าของร้านอาร์ตปักคอม)ซะหน่อย

อาร์ตปักคอม-2

สิ่งที่ผมนำไปให้ร้านปักคอมก็คือ รูปโลโก้ หัวใจจับมือกัน เป็นไฟล์ JPEG พี่ย่ะบอกว่ามันต้องทำใหม่ เซฟเป็นไฟล์ AI ในโปรแกรม Illustrator  มันถึงจะสามารถนำเข้า

โปรแกรมเครื่องปักจักรคอมพิวเตอร์ได้ เดี๋ยวพี่จัดให้ คือคำมั่นจากเจ้าของร้าน

 

อาร์ตปักคอม-4

3 วันผ่านไป เสื้อ 18 ตัวก็เสร็จในบัดดล เห็นแว๊บแรก โอ้ว นี่หรือคือเสื้อราคา300ต้นๆรวมค่าปัก ผ้าเลื่อมๆ มันๆแบบนี้ในท้องตลาดขายกัน 350 เลยนะ

แต่อาร์ตปักคอมก็คิดราคาพิเศษให้ มอบแด่ชมรมผู้สูงวัย เทศบาล ต.นาคู ท่านประธาน บุญกอง ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

อาร์ตปักคอม-5

 

อาร์ตปักคอม-6

วันนี้เลยขอแอ๊ก อวดเสื้อใหม่หน่อย 555+

อาร์ตปักคอม-7

อาร์ตปักคอม ครบเครื่องเรื่องงานปัก

อาร์ตปักคอม ครบเครื่องเรื่องงานปัก 

เคยไหมครับ สมัยเป็นนักเรียน ตั้งแต่ประถมยันมัธยมปลาย งานกีฬาสีมาแต่ละปี วิ่งหาร้านติดเบอร์เสื้อกันให้ควัก ตอนประถมจะติดเบอร์ที่หลังก็จะไปหาชั่งเย็บผ้า เอาผ้าสีขาวหนาๆมาเย็บติดเสื้อ ใส่ไปนานก็ขาด พออยากให้เท่ห์ๆหน่อยก็จะไปหาสติ๊กเกอร์แบบเอาน้ำฉีดแล้วรีดทับลงเสื้อ มาติดใส่ให้ดูเด่นกว่าคนอื่นเขา(เรียกร้องความสนใจซะ)

 

ขยับโตมาหน่อย ก็จะเอาไปให้ร้านสกรีนเสื้อทำให้ คิวยาวเป็นหางว่าว เอาแบบไหนก็ต้องมีบล๊อค เสียค่าทำบล๊อคอีก แถมใน อ.นาคูสมัยนั้นไม่มีร้านทำอีกต่างหาก ต้องไปเขาวงสถานเดียว พอสกรีนมาแล้วใส่ไปใส่มาก็ค่อยๆหลุดลอกเป็นขุย…กำ

 

แต่ปัจจุบัน เทคโนโลยีก้าวไปไม่หยุด ความสะดวกสบายในการนำตัวหนังสือหรือตัวเลขใส่ลงบนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ไปไหนมาไหน ให้ผู้สวมใส่ดูโดดเด่นเป็นสง่าราศรี ก็เป็นเรื่องง่ายๆเหมือนเดินเข้า 7-11 การปักชื่อนักเรียนที่สมัยก่อน ปักด้วยมือใช้เวลาไม่น้อยเลยสำหรับคนที่ชื่อ+นามสกุลยาวๆ แต่ทุกวันนี้ 5 นาทีก็เสร็จแล้ว

อาร์ตปักคอม-16

 

 

 

การอัดเฟล็กซ์หรือการใช้วัสดุแบบพิเศษอัดติดลงบนเสื้อด้วยเครื่องมือเฉพาะ ทำให้การติดเบอร์หรือโลโก้ ทำได้อย่างง่ายดายและคงทน

อาร์ตปักคอม-9

อาร์ตปักคอม-10

การปักชื่อหรือโลโก้ด้วยเครื่องปักคอมพิวเตอร์ เริ่มเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์สมเหตุสมผล ต่อรองได้ ฝีมือและคุณภาพที่คับแก้ว การบริการที่สะดวกสบายเป็นกันเอง สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ครบเครื่องเรื่องงานปัก นั่นคือร้าน “อาร์ตปักคอม”

อาร์ตปักคอม-17

 

อาร์ตปักคอม-6

 

 

 

กับการลงทุนด้วยเทคโนโลยีคุณภาพสูง อุปกรณ์ทุกชิ้นรวมมูลค่ากว่าครึ่งล้าน บวกกับประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิคที่เรียนมาโดยตรง ความวุ่นวายในเมืองหลวง ทำให้ร้านอาร์ตปักคอมเลือกหันหลังให้กรุงเทพมหานครมุ่งหน้ากลับสู่บ้านเกิดพร้อมประสบการณ์การทำงานกราฟฟิคมาร่วม 20 ปี

อาร์ตปักคอม-19

อาร์ตปักคอม-12

อาร์ตปักคอม-11

อาร์ตปักคอม-7

อาร์ตปักคอม-6

อาร์ตปักคอมนาคู ให้บริการ งานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น…

 • บริการ ปักชื่อ โลโก้ และตัวอักษรทุกชนิด ด้วยเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 • บริการอัดเฟล็กซ์ อัดเบอร์ สกรีนเสื้อ แบบอัดความร้อนด้วยโพลีเฟล็กซ์
 • รับตัดสติ๊กเกอร์ และออกแบบโลโก้ชนิดต่างๆ
 • รับสั่งทำชุดกีฬา เสื้อทีม เสื้อโปโล และแจ็กเก็ต
 • พร้อมทั้งจำหน่ายชุดนักเรียน และรองเท้านักเรียนทุกประเภท
 • อาร์ตปักคอม-3
 • เสื้อผ้ากีฬา
 • อาร์ตปักคอม-5
 • อาร์ตปักคอม-20
 • ชุดนักเรียนคุณภาพตรา สมอ
 • อาร์ตปักคอม-13
 • อาร์ตปักคอม-14

 

 

 • ร้านอาร์ตปักคอมตั้งอยู่ตรงข้ามห้างทองเยาวราชสาขานาคู  ถนนสายกลาง ทางไปโรงเรียนนาคูพัฒนาฯสนใจติดต่อสอบถาม 089-2048704 

 

 

อาร์ตปักคอม

อาร์ตปักคอม-2

อาร์ตปักคอม-18

อาร์ตปักคอม-6

อาร์ตปักคอม-13

อาร์ตปักคอม-14

อาร์ตปักคอม-15

อาร์ตปักคอม-8

ถ้าท่านกำลังหาร้านปักโลโก้+ชื่อ หรือสกรีนเสื้อด้วยวิธีอัดเฟล็กซ์ ใส่ชื่อใส่ลายได้ตามสั่ง โซนนาคู-เขาวง แล้วล่ะก็ แนะนำร้านอาร์ตปักคอมนาคู ผมกล้าการันตีคุณภาพงานว่าถูกใจลูกค้าแน่นอน เพราะผมสั่งเสื้อทีมชมรมผู้สูงอายุมาแล้ว ถูกใจมั่กๆ

ลูกค้าท่านใดบอกว่ารู้จักร้านอาร์ตปักคอม มาจากเว็บนาคูดอทคอม มีส่วนลดพิเศษให้ พ่ะน่ะ. 

 

 

ปัญหาสำหรับคุณพ่อมือใหม่เมื่อภรรยาเริ่มตั้งครรภ์(2 ต่อ)

คุณพ่อมือใหม่

2. มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายกว่าปกติ

มีรายงานหลายฉบับที่ยืนยันตรงกันว่า สามีจำนวนมากมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับภรรยา เช่น เกิดอารมณ์ซึมเศร้า บางคู่อาจเกิดพร้อมๆ กัน แต่บางคู่อาจเกิดสลับกัน อาการซึมเศร้าหงุดหงิดเป็นภาวะปกติที่พบได้ในสามีที่ภรรยาของตัวเองกำลังตั้งครรภ์ ทางแก้ไขคือเพียงทำความเข้าใจกับมัน และพยายามทำตัวให้สดชื่นกระฉับกระเฉงตลอดเวลา ก็จะช่วยลดปัญหาลงได้มาก นอกจากนี้ยังอาจพาภรรยาไปฝากครรภ์ หรือร่วมกิจกรรมสำหรับหญิงตั้งครรภ์พร้อมๆ กับภรรยา หรือทำความคุ้นเคยกับลูกในท้อง จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ให้ทารก เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมมากขึ้น

3. ต้องเจอภาวะอารมณ์ของภรรยาที่เปลี่ยนแปลงบ่อย

เนื่องจากฝ่ายภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ตลอดเวลา บางครั้งอาจจะเกิดอาการ “เหวี่ยง” มากไปหน่อยโดยไม่มีสาเหตุ ซึ่งโดยมากจะเป็นในช่วงระยะ 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ และบางคนอาจเป็นมากช่วงใกล้คลอด ดังนั้นฝ่ายสามีจึงความทำความเข้าใจและคอยให้กำลังใจภรรยา ปลอบโยนอย่างจริงใจ ก็จะทำให้อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

4. อาการแพ้ท้อง

มีรายงานพบว่าร้อยละ 11 – 65 ของสามีที่ภรรยากำลังตั้งครรภ์จะแพ้ท้องตามภรรยาไปด้วย โดยจะแสดงอาการต่างๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องผูก เป็นตะคริว เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม อ่อนเพลีย อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ซึ่งอาจจะเกิดจากความรู้สึกมีส่วนร่วมของสามีต่อภรรยาตัวเอง หรืออาจเกิดจากความเครียดที่ต้องเจอกับภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรืออาจเกิดจากความรู้สึกผิดที่ต้องให้ภรรยาพบกับความไม่สุขสบายต่างๆ ในการตั้งครรภ์อยู่เพียงคนเดียว อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามีก็ควรเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และหาทางป้องกันเอาไว้แต่เนิ่นๆ

5. ปัญหาความวิตกกังวลต่างๆ

คุณพ่อมือใหม่มักจะเกิดความกังวลต่างๆ นานา เช่น กังวลว่าตัวเองจะเป็นพ่อที่ดีหรือไม่ แล้วจะเลี้ยงลูกอย่างไรดี ภรรยาจะมีสุขภาพแข็งแรงดีมั้ย ตอนคลอดลูกออกมาลูกจะออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ดีหรือไม่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกให้มากพอ หรืออาจจะปรึกษาคุณหมอที่ไปฝากครรภ์และทำตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยคลายความกังวลไปได้

เทคนิค”คุณพ่อมือใหม่” ใส่ใจคุณแม่ขณะอุ้มท้อง

เทคนิค”คุณพ่อมือใหม่” ใส่ใจคุณแม่ขณะอุ้มท้อง 
ตั้งท้อง
 


           “การอุ้มท้อง”เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผู้หญิง เป็นการที่ผู้หญิงจะเปลี่ยนบทบาท กลายมาเป็นคุณแม่ จากที่เคยนอนตื่นสาย ปาร์ตี้กับเพื่อนบ่อยๆ ไปเที่ยวนู่น เที่ยวนี่ตามใจฉัน วันนี้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองไปช่วงหนึ่ง ซึ่งการอุ้มท้องก็ควรจะมาจากความพร้อมทั้งคุณแม่และคุณพ่อเองจะดีที่สุด

              การ เทคแคร์ ดูแลที่คุณแม่อยากได้จากคุณพ่อตลอด 9 เดือน เพื่อให้รับรู้ถึงการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อสมาชิกใหม่ที่จะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต่อจากนี้

“นพ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก โรงพยาบาลเจ้าพระยา ถึงการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อมือใหม่กัน ว่าช่วงที่คุณภรรยากำลังอุ้มน้องอยู่นั้น คุณสามีที่รัก จะมีวิธีรับมือ และมีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้าง? โดย คุณหมอ “สมเกียรติ” ให้คำแนะนำว่า

       – คุณพ่อต้องเข้าใจกลไกก่อนการตั้งครรภ์ของคุณแม่พอสมควร ว่าแต่ละช่วงจะมีอาการ และการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพราะเมื่อรู้ถึงกลไกดังกล่าวแล้ว คุณพ่อจะรู้ว่า ควรจะต้องดูแลในส่วนไหนเป็นพิเศษ และระวังอะไรเป็นพิเศษบ้าง?

       – เมื่อทราบผลจากคุณหมอว่า ภรรยาที่รักของคุณกำลังจะมีน้อง คุณพ่อควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วย ไม่ควรน้อยใจว่า “อะไรก็ลูก” “อ้างลูกอีกแล้วหรอ” แต่ควรเอาใจคุณแม่ และเสียสละ รวมถึงมีเวลาให้กับคุณแม่มากขึ้น

 – คุณพ่อต้องเป็นหมอคนที่สอง รองจากหมอที่โรงพยาบาล นั่นคือ “หมอที่บ้าน” เพราะคุณพ่อมีเวลาใกล้ชิดคุณแม่มากกว่า การช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ จึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อ เช่นน้ำหนักขึ้นหรือเปล่า กินยาตามหมอบอกหรือไม่ เป็นต้น

กระนั้น ในช่วงที่คุณแม่กำลังอุ้มน้องอยู่นั้น แน่นอนว่า การเอาใจ และใส่ใจของคุณพ่อ เป็นเรื่องที่คุณแม่อยากได้ เคยมีบางคนถึงกับน้อยใจว่า “คุณสามีไม่สนใจเราเลย” “ใช่สิ! ช่วงนี้เรามันอ้วน ไม่สวยเหมือนเดิมแล้วนี่” เป็นต้น คุณหมอจึงแนะนำการมีส่วนร่วมของคุณพ่อขณะตั้งครรภ์ของคุณแม่ตลอด 9 เดือนไว้เบื้องต้นว่า :

  – เป็นพ่อบ้านมือใหม่ ในช่วงที่คุณแม่กำลังอุ้มน้องอยู่นั้น คุณพ่อสามารถเอาใจ และใส่ใจคุณแม่ได้ ด้วยการเป็นพ่อบ้านมือใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารเช้าให้คุณแม่ก่อนไปทำงาน เน้นเมนูที่ใหม่-สด-สะอาด เช่น เนื้อ นม ไข่ โดยเฉพาะผักผลไม้ช่วยบำรุงครรภ์ต่างๆ เพราะจะช่วยให้คุณแม่ขับถ่ายได้ง่าย สิ่งเหล่านี้ จะช่วยสร้างความสุข และความสบายใจให้กับคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี เพราะคุณพ่อกล้าแสดงออกถึงความห่วงใยต่อคุณแม่แบบจริงใจ

“อาหารสำหรับคุณแม่ขณะตั้งครรภ์ควรเน้นความหลากหลาย ไม่เจาะจงว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดเดียว อาหารต้องสด หมักดองควรกินแต่น้อย กินแล้วไม่แพ้ สิ่งที่อยากให้กินทุกวันคือ ไข่ไก่อย่างน้อย 1 ฟอง แล้วแต่เมนูในวันนั้นๆ เพราะมีโปรตีน และคุณค่าต่อเด็กทารกโดยตรง ส่วนสิ่งที่ต้องห้ามเลย คือแอลกอฮอล์ และบุหรี่ โดยเฉพาะพ่อ ไม่ควรสูบบุหรี่ในบ้าน หรือทั้งพ่อและแม่ เพราะลูกจะมีน้ำหนักน้อยเวลาคลอด และมีปัญหาเรื่องปอดได้” คุณหมอให้คำแนะนำ

 – สัมผัสรัก “Touch love” คุณพ่อต้องแสดงความรักอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสทางกาย เช่น ลูบท้องคุณแม่บ่อยๆ คุยกับลูกในท้อง เล่านิทานให้ลูกในท้องได้ฟังสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณแม่รู้สึกว่า คุณพ่อดีใจ และสนใจการมาเกิดของลูกในท้อง

 – ถึงอ้วน..ยังไงก็รัก ช่วงนี้คุณแม่อาจจะมีร่างกายที่อวบอั๋นไปหน่อย แต่คุณพ่อต้องเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ไม่พูดถึงรูปร่างให้คุณแม่ต้องกังวล แต่ต้องให้กำลังใจ และให้ความรักกับคุณแม่มากขึ้น

 – Up and down คุณพ่อควรจูงมือพาคุณแม่ และลูกในท้องไปเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านบ้าง เช่น สวนสาธารณะ หรือพาไปออกกำลังกาย เช่น ว่ายน้ำ แต่ทั้งนี้ต้องระวังตะคริวด้วย อีกอย่างคือ ในช่วงท้องแรกๆ อุณหภูมิที่สูงเกินไป อาทิ เข้าสปา หรือหักโหมการออกกำลังกายอย่างหนัก จะมีผลต่อความผิดปกติของเด็กได้ เช่น ทำให้เกิดความพิการในเด็ก และที่สำคัญ ท่วงท่าของการออกกำลังกายจะต้องเหมาะสม ไม่เป็นอันตราย และเสี่ยงต่อการลื่น หรือหกล้ม

       – นวดคลายเมื่อย เมื่อเข้าสู่อายุครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้น คุณแม่มักจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัว คุณพ่อสามารถช่วยได้ ด้วยการนวดบริเวณที่คุณแม่ปวด ช่วยผ่อนคลาย และสร้างสายสัมพันธ์ความรักระหว่างพ่อแม่ และลูกในท้องได้เป็นอย่างดี

       – เล็กๆ น้อยๆ คุณสามีก็ทำได้ ทุกวันที่ว่าง หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คุณสามีควรช่วยคุณแม่หยิบของใช้เล็กๆ น้อยๆ ได้ เพราะบางที เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น ถ้าคุณแม่จะเดินไปหยิบก็คงไม่สะดวก สิ่งที่คุณพ่อช่วยได้ ก็ควรช่วย เช่น หยิบน้ำ หยิบผ้า เป็นต้น และยิ่งใกล้ๆ คลอด คุณพ่อต้องดูแลคุณแม่ตลอด 24 ชม.

       – “Shopping for baby” ทั้งคุณพ่อ และคุณแม่ ต้องเตรียมพร้อมเต็มที่กับลูกที่จะคลอดในอีกไม่กี่เดือน เช่น ไปซื้อของใช้ด้วยกัน เป็นต้น

 
       “เซ็กซ์” ระหว่างตั้งครรภ์…ทำได้หรือไม่?

อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมงานถามต่อไปว่า “การมีเซ็กซ์ขณะตั้งครรภ์ เป็นอันตรายต่อตัวคุณแม่ และลูกในท้องหรือไม่!” คุณหมอให้คำตอบว่า “ไม่อันตรายอย่างที่คิดครับ สามารถมีเซ็กซ์ได้ตลอดครับ แต่ต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์นะครับ เช่น มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หรือมดลูกบีบตัวผิดปกติ (ซึ่งผู้หญิงจะทราบดี) อาจนำไปสู่การคลอดก่อนกำหนดได้ และเป็นอันตรายต่อลูกในท้องได้ครับ

ส่วนท่วงท่าที่เหมาะสมในการมีเซ็กซ์นั้น หมอขอแนะนำว่า ถ้าท้องคุณภรรยายังเล็กอยู่สามารถใช้ท่าปกติได้ แต่ถ้าท้องใหญ่ๆ ต้องเป็นท่าที่ไม่ควรไปทับมดลูกโดยตรง ซึ่งปกติจะเป็นท่าที่ผู้ชายนอนทับร่างผู้หญิง ซึ่งอาจจะเปลี่ยนมาใช้ท่านอนตะแคง เข้าทางด้านหลัง หรือท่านั่งแทนก็ได้”

       นอกจากนี้ “คุณหมอสมเกียรติ” ได้ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า ไม่เฉพาะขณะคลอดเท่านั้นที่ควรจะดูแล และเอาใจใส่คุณภรรยาเป็นพิเศษ หลังคลอดก็เช่นเดียวกัน ทั้งคุณพ่อ และคุณแม่ ต้องศึกษา และหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก โดยเฉพาะฝ่ายชายที่สามารถช่วยคุณแม่ได้มาก เช่น ช่วยอุ้มลูกเวลาไปซื้อของ หรือนั่งกินอาหารแทนที่คุณแม่จะป้อน พ่อก็สามารถป้อนได้ หรือการเช็ดอุจจาระ-ปัสสาวะของลูก พ่อก็ทำได้ เรียกง่ายๆ ว่า ภาระทุกอย่างที่แม่ทำได้ พ่อก็ทำได้ นอกเสียจากเวลาให้นมลูกจากเต้าของแม่เท่านั้นที่พ่อไม่สามารถทำได้
    
“การเตรียมตัวเป็นคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่”
 ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่รู้หลัก และเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ โดยเฉพาะคุณพ่อแล้ว ถือเป็นคนสำคัญที่สุดของคุณแม่เลยทีเดียว ที่จะทำให้ตลอด 9 เดือนที่อุ้มรักลูกน้อย มีความสุข และเกิดความทรงจำที่ดีตลอดไป ตามคำที่คุณหมอฝากไว้ว่า “การจะเป็นพ่อคน แม่คนที่ดีนั้น ทั้งสองต้องมีความรักเป็นแกนกลาง เป็นความรักที่เสียสละ เมื่อเกิดปัญหา จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี”
 ลูกที่เกิดมาจะได้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

รวมภาพบรรยากาศ กีฬาสี ร.ร.นาคูพัฒนาฯ 2555(สีเหลือง)

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-28

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-28

พบกับสีสุดท้ายคือ สีเหลืองหรือชัยพฤกษ์ ที่มาในธีมของ yello land เมืองแห่งความสนุกสนาน ทีมคธากรและดรัมเมเยอร์มาในชุดสีขาวบริสุทธิ์ มาพร้อมขบวนจักรยานลดโลกร้อน ชุดพื้นเมือง ขบวนอาเซียน พร้อมกับการแปรอักษรบนแสตนด์เชียร์ที่มีความโดดเด่น 

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-2

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-3

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-4

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-5

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-6

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-7

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-8

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-9

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-10

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-11

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-12

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-13

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-14

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-15

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-16

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-17

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-18

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-19

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-20

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-21

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-22

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-23

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-24

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-25

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-26

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-27

 

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีเหลือง-29

 

ก็ครบกันทั้ง 4 สีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนนาคูพัฒนาฯ น้องๆทำหน้าที่ได้ดีกันทุกคน ขบวนสวย แสตนด์เชียร์อลังการ การแปรอักษรที่มีความคิดสร้างสรรค์ เสียงเชียร์ที่ดังกึกก้อง เยี่ยมมากครับ 

สำหรับน้องๆที่มีรูปในบทความก็สามารถโหลดไปอัพเฟสอวดเพื่อนๆได้ตามสบายเลยนะครับผม ไว้เจอกันงานหน้านะครับ บายๆๆ

รวมภาพบรรยากาศ กีฬาสี ร.ร.นาคูพัฒนาฯ 2555(สีฟ้า)

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-26

สีฟ้าหรือ ราชวดี มาในธีมของท้องทะเล ทีมดรำเมเยอร์และคธากรคัดหน้าตาและขนาดได้อย่างสวยใสน่ารัก ตามไสตล์ของวัยรุ่น ม.ปลาย ตามติดด้วยขบวนอาเซี่ยนและขบวนเศรษฐกิจพอเพียงสุดอลังการ ไปชมภาพกันเลยครับ


กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-2

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-3

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-5

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-6

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-7

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-8

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-9

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-10

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-11

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-12

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-13

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-14

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-15

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-16

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-17

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-18

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-19

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-20

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-21

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-22

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-23

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-24

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-25

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีฟ้า-26

 

รวมภาพบรรยากาศ กีฬาสี ร.ร.นาคูพัฒนาฯ 2555(สีแดง)

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-15สำหรับน้องๆสีแดง หรือ มโนรมย์ นำโดยสาวสวยในชุดดำนำพาเพื่อนๆในการแสดงโชว์ต่างๆ ได้อย่างลงตัวครับ ชมภาพกันเลย 

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-2

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-3

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-4

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-5

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-8

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-9

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-10

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-11

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-12

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-13

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-14

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-15

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-16

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-17

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-18

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-20

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-21

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-23

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-24

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-26

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-27

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-30

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-31

 

กีฬาสี นาคูพัฒนา 2555 สีแดง-33

 

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากอดีตจนถึงปัจจุบันคือ แสตนด์เชียร์ ที่น้องๆช่วยกันทำด้วยความคิดสร้างสรรค์ ต่างจากสมัยที่ผมเรียนมัธยมกันอย่างลิบลับเลยละ 

น้องๆเก่งมากครับ นึกว่าแสตนด์เชียร์ที่มหาวิทยาลัยซะแล้ว