ประวัติ อำเภอนาคู

 

นาคูเป็นอำเภอที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉี่ยงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 88 กิโลเมตร เริ่มตั้งบ้านเรือนเมื่อ พ.ศ.2384 โดย อุปฮาด ขุนเทพ ขุนมีสิทธิ์ พร้อมครอบครัวและญาติได้อพยพหลบภัยแล้งและโรคระบาดจากบ้านบก เมืองวัง ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง(ลาวนั่นเอง หุหุ) มาตั้งบ้านเรือนอยู่หุบเขาภูพานทางด้านทิศตะวันตก ที่แห่งนั้นมีลักษณะเป็นสันคูหรือเนินดิน จึงขนานนามหมู่บ้านว่า “บ้านนาคู”

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ทำนา มีที่ดอนและแหล่งน้ำบ้าง เป็นที่ราบก้นกระทะ ตอนบนเป็นภูเขาตอนกลางเป็นเนินดินสลับป่าโปร่ง เทือกเขาภูพานล้อมรอบแล้วลาดลงเป็นที่ราบทางทิศใต้ ทิวเขาภูพานทอดตัวตั้งเป็นแนวยาวสลับหุบเขา เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยยาง ห้วยมะโน และห้วยขาม ไหลลงสู่ลำน้ำยังในท้องที่ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคูมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 212 ตารางกิโลเมตร

การตั้งถิ่นฐานประกอบด้วย 5 ตำบล 55 หมู่บ้านมีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ 3 เผ่าคือ 1.ไทพวน 2.เผ่าภูไท 3.เผ่าย้อ

การประกอบอาชีพ มีพื้นที่ในการทำเกษตรทั้งสิ้น 53,285 ไร่ เป็นที่ทำนา 51,441 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชยืนต้นและผักเพื่อการเกษตร 1,844 ไร่

ประเพณีการทำบุญ ก็คือการปฏิบัติตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณี 12 เดือน และถือปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองนาคู รวบรวมโดย ถวิล นาครินทร์

Center map
Get Directions

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต