สภาพทั่วไป อำเภอนาคู กาฬสินธุ์

 

อ.นาคู กาฬสินธุ์

อ.นาคู กาฬสินธุ์

นาคูเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 88 กิโลเมตร เริ่มตั้งบ้านเรือนเมื่อ พ.ศ.2384 โดย อุปฮาด ขุนเทพ ขุนมีสิทธิ์พร้อมครอบครัวและญาติได้อพยพหลบภัยจากบ้านบก เมืองวัง ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณหุบเขาภูพานด้านทิศตะวันตก ที่แห่งนั้นเป็นสันคูหรือเนินดิน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านนาคู”

 

อ.นาคู กาฬสินธุ์

อ.นาคู กาฬสินธุ์

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ทำนา มีที่ดอนและแหล่งน้ำบ้าง เป็นที่ราบก้นกระทะ ตอนบนเป็นภูเขา ตอนกลางเป็นเนินดินสลับป่าโปร่ง มีเทือกเขาภูพานล้อมรอบแล้วลาดลงเป็นที่ราบด้านทิศใต้ ทิวเขาภูพานทอดตัวตั้งเป็นแนวยาวสลับหุบเขา เป็นต้นกำเนินดของลำห้วยยาง ห้วยมะโน และห้วยขาม ไหลลงสู่ลำน้ำยังในท้องที่ตำบลภูแล่นช้าง

 

การตั้งถิ่นฐานของอำเภอนาคูประกอบด้วย 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน มีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ 2 – 3เผ่าคือ 1 .ไทพวน 2.ภูไท 3.ย้อ

 

เผ่าไทพวน

เผ่าไทพวน

เผ่าภูไท

เผ่าภูไท

เผ่าย้อ

เผ่าย้อ

การประกอบอาชีพมีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น 53,285 ไร่ เป็นที่ทำนา 51,441 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชยืนต้นและผักเพื่อการเกษตร 1,844 ไร่

 

ประเพณีการทำบุญ ก็คือการปฏิบัติฮีต12 คองสิบสี่ ซึ่งเป็นประเพณี 12 เดือนและถือปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้

 

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต