โครงการ หมอชวนวิ่ง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ หมอชวนวิ่ง ๕๐ ปีแพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข

ความเป็นมา

ด้วยปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนคนไข้และศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล ในวาระครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภาจึงได้จัดโครงการหมอชวนวิ่ง โดยมีแนวคิดดังนี้

  1. การดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคน และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้อนาคตของระบบสาธารณสุขมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
  2. บุคลากรทางการแพทย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
  3. การออกกำลังกาย เป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

  1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน
  2. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี
  4. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

 

            เพื่อเป็นการสนองนโยบายจากส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายนพรัตน์ ไทยแท้ สาธารณสุขอำเภอนาคู เป็นประธานในการดำเนินงานโครงการหมอชวนวิ่ง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ ที่ประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอนาคู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ จัดเตรียมแผนการดำเนินงานรูปแบบรูปแบบการบริหารจัดการและมอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุลคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินถูกวิธี และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

              การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2561 นี้รวมระยะทาง 55.50 กิโลเมตร เป็นสายวิ่งเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (NE3) ที่วิ่งผลัดส่งต่อคฑาจากจังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งนี้ มีคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
 
 
               นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทย์สภาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา และ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยทำการจัดสายวิ่งผลัดเริ่มต้นจากจังหวัดชายขอบของประเทศ 15 สาย ส่งต่อคฑาจังหวัดสู่จังหวัด จุดหมายปลายทางที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นี้ และในปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เชิญ นายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน หรือ หมอภาคย์ หนึ่งในทีมช่วยชีวิต13 หมูป่าอคาเดมี่ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ขายข้าว กข6 ต้นเตี้ย ราคาถูก ต้นเเข็ง ระแง้ถี่ อ่อน นุ่ม กินอร่อย ต้านทานโรค ผลผลิตเยอะ ลองแล้วจะติดใจ

ปีนี้ก็เข้าปีที่ 2 สำหรับการทำข้าว กข 6 ต้นเตี้ย เบอร์เม็ดยาว 3 ปี ก่อนหน้านี้ทำเบอร์เม็ดสั้น

ตอนนี้ทิ้งไปแล้ว เพราะติดใจความยาว ของเจ้าตัวนี้

จากประสบการณ์การเรียนรู้ข้าวพันธุ์ กข 6 ต้นเตี้ย ตัวนี้ ทำให้รู้ว่า สายพันธุ์เขายังไม่นิ่ง

ใน 1 กอ อาจจะมีตัวที่สูงโด่เด่อยู่บ้าง ซึ่งน่าจะเป็นตัวที่หลุดพันธุกรรม เพราะแต่ละปี

ผมจะเก็บพันธุ์ปนออกอย่างเนี้ยบที่สุด ใช้คนเกี่ยว นวดเองด้วยเครื่องนวดขนาดเล็ก

และไม่ได้ปลูกข้าวสายพันธุ์อื่นปะปนในแปลง แต่ก็ไม่วาย เจอเจ้าต้นสูงโด่เด่อยู่ในกอ

แต่ก็ไม่เป็นไรครับ คัดกันไปจนกว่าจะนิ่งที่สุด หรือข้าวเริ่มแข็ง กินไม่อร่อย ค่อยว่ากันใหม่ 

 

แต่เรื่องของผลผลิต ขอยืนยันว่า ได้มากกว่า กข 6 เดิมแน่นอน แต่ได้มากกว่าเท่าไหร่

ก็ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแลของเกษตรกร

ดินดี พันธุ์ข้าวดี ใส่ปุ๋ยดี เอาใจใส่ดี คือปัจจัยความสำเร็จในการปลูกข้าวของผม

ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้ที่ 

 

 

นายชัดเจน 093-3454585       LineID : janezudza   

   https://www.facebook.com/shortstickyrice/

ขายข้าวหอมกระดังงาพลัส ราคาถูก ต้นเตี้ย ปลูกได้ตลอดปี หอม นุ่ม อร่อย มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

ขายข้าวพันธุ์หอมกระดังงาพลัส ราคาถูก ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงมาจากพันธุ์หอมกระดังงา 59 ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง สามารถปลูกแบบนาปรังได้ครับ แตกต่างจากพันธุ์ดั้งเดิมคือ ต้นเตี้ย ผลผลิตสูง ปลูกได้ตลอดทั้งปี รสชาติหอม นุ่ม อร่อย มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 093-3454585 (ชัดเจน)      LineID : janezudza

ประวัติความเป็นมา ข้าวหอมกระดังงา 59

             ข้าวพันธุ์หอมกระดังงา 59 เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีการปลูกในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานมีลักษณะไวต่อช่วงแสงปลูกในฤดูนาปี พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 4,000 ไร่ โดยจุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้นอกจากจะมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงา ข้าวกล้องยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

          ในปีพ.ศ.2542 เกษตรกรที่ปลูกข้าวพันธุ์นี้ได้รวมกลุ่มกันแปรรูปเป็นข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือจําหน่าย โดยกลุ่มผู้ผลิตประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่

                   1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                   2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วง ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                   3) กลุ่มแม่บ้านนารีสามัคคีธรรม ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                   4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวบ้านบอฆอ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                   5) กลุ่มสตรีข้าวซ้อมมือบ้านตอหลัง ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

          สืบเนื่องมาจากการสํารวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับการดําเนินงานในโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อการปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีในปีพ.ศ.2551 ซึ่งพบว่าข้าวพันธุ์หอมกระดังงาเป็นพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อนํามาปลูกมากที่สุด จึงทําให้ในปี พ.ศ.2552 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีได้เก็บรวบรวมพันธุ์จากแหล่งปลูกต่างๆ ในอําเภอตากใบ ได้แก่ ตําบลพร่อน ศาลาใหม่ บางขุนทองโฆษิต และเจ๊ะเห จํานวน 200 รวง มาปลูกศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน และโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวหอมพันธุ์พื้นเมือง โดยให้รหัสสายพันธุ์ว่า PTNC09002 นํามาปลูกคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure line selection) แบบรวงต่อแถวที่ศูนย์วิจัยข้าว ปัตตานีในฤดูนาปี พ.ศ.2552-2553 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นต้น (2-row observation) ในฤดูนาปีพ.ศ.2553-2554 และปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นสูง (4-row observation) ในฤดูนาปีพ.ศ.2554-2555 คัดเลือกเหลือเพียงสายพันธุ์ PTNC09002-59 ซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นําไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีในฤดูนาปีพ.ศ.2555-2556 และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกรที่อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ประเมินการยอมรับของเกษตรกรต่อลักษณะทางการเกษตร คุณภาพทางกายภาพของเมล็ด และคุณภาพข้าวหุงสุกในฤดูนาปีพ.ศ.2556-2557 โดยข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ที่ได้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการขอรับรองพันธุ์ข้าวต่อไปในอนาคต

 

ลักษณะทั่วไป

ชนิด                   

ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L.

ประเภท             

พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวนาสวน ไวต่อช่วงแสง

ต้น                     

ความสูงเฉลี่ย 159 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ปล้องสีเขียวมีเส้นสีม่วง ลําต้นค่อนข้างแข็ง

ใบ                      

ความยาวเฉลี่ย 59.2 เซนติเมตร ความกว้างเฉลี่ย 1.40 เซนติเมตร สีเขียว มีขนบ้าง มุมปลายใบตั้งตรง กาบใบสีเขียว ใบแก่ช้า

ดอก/ช่อดอก      

ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีม่วง กลีบดอกสีม่วง รวงค่อนข้างแน่น การแตกระแง้ถี่ คอรวงยาว กลีบรองดอกสีฟาง

เมล็ด             

สีของเปลือกเมล็ดเมื่อสุกแก่เป็นสีฟาง ขนสั้น ยอดเมล็ดสีฟาง มีเมล็ดสม่ำเสมอทั้งรวงขนาดเมล็ดข้าวเปลือกยาว 9.13 มิลลิเมตร กว้าง 2.75 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตรน้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 20.8 กรัม น้ําหนักข้าวเปลือกต่อถัง 11.9 กิโลกรัม เมล็ดข้าวกล้องมีสีแดง

            ข้าวหอมกระดังงา59 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 384 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกในนาเกษตรกร วันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่นาสวนนาน้ําฝนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีความต้านทานโรคไหม้ ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไหม้เป็นประจํา

 

ความน่าสนใจ

1.เป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคล้ายดอกกระดังงา ซึ่งเป็นจุดขายของข้าวพันธุ์นี้ ทําให้มีผู้นิยมบริโภคเป็นอย่างมากทั้งในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง

2.มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณธาตุแคลเซียมและไฟเตทมากในข้าวกล้อง

3.ข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกมีความนุ่มและหอม

 

​ที่มาข้อมูล  กรมการข้าว, กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 093-3454585 (ชัดเจน)      LineID : janezudza

ซุปเปอร์ฮีโร่ กับความใฝ่ฝันในวัยเด็ก แล้วคุณจำมันได้หรือไม่…?

“ปะป๊า เกิ้ลอยากเป็นบัมเบิ้ลบี…..” อยู่ดีๆ น้องกูเกิ้ลก็พูดขึ้นมาลอยๆ คนเป็นพ่อได้ยินแบบนั้นก็อดยิ้มไม่ได้

เพราะมันทำให้คิดย้อนไปถึงวัยเด็กราวกับว่านั่งไทม์แมชชีนกลับไปตอนเราอายุ 9-10 ขวบ

สมัยนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ขบวนการ 5 สี จูเรนเจอร์ มันเป็นอะไรที่น่าดูมาก

เรียกได้ว่าติดงอมแงมเลยทีเดียว 

 

 

จูเรนเจอร์เคยออกอากาศทาง ช่อง 9 ในนาม ขบวนการไดโนเสาร์ จูเรนเจอร์ โดยผู้นำเข้ามาฉายคือ 

บริษัท ทูนทาวน์เอนเตอร์เทนเมนต์ ในปี พ.ศ. 2537  โดยออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา10.30 น.

และลิขสิทธิ์ในรูปแบบวิดีโอ คือ บริษัท วิดีโอสแควร์ ในปัจจุบันได้ออกวางจำหน่ายในรูปแบบวีซีดีลิขสิทธิ์

โดยบริษัท การ์ตูนอินเตอร์ จำกัด โดยมีการเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น ขบวนการเทพนักสู้ จูเรนเจอร์

 

 

ทุกวันนี้ เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่เกิดขึ้นมากมาย และสามารถหาดูได้ง่ายมากเมื่อเทียบกับ

สมัยก่อนที่ต้องไปเช่าม้วนวีดีโอจากร้านเช่ามานั่งดูทีละ 3 ตอนต่อม้วน ต่างจากทุกวันนี้

ที่เพียงแค่เปิด youtube ก็สามารถเลือกดูได้เลยว่าอยากดูตอนไหน แล้วอนาคตละ

มันจะง่ายยิ่งไปกว่าตอนนี้ แต่มันจะง่ายในรูปแบบไหนน้อ…..

 

 

ความใฝ่ฝันอันแสนน่ารักและไร้เดียงสาของลูกชายตัวน้อยของผม

ทำให้ผมอดอมยิ้มตามไม่ได้ และผมเชื่อว่าหลายคน

คงจะเคยมีฝันแฟนตาซีเหมือนลูกชายผมคนนี้มาก่อนแน่ ๆ อย่างผมตอนเด็ก ๆ

ยังฝันอยากเป็นซุปเปอร์ฮีโร่กอบกู้โลกเลยล่ะครับ

ทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง แต่ถ้าหากคุณมีฝันแล้วยังมีโอกาสที่จะทำมัน

ก็ทำเถอะครับ อย่าให้ความลังเล และความกลัว

มาเป็นกำแพงขวางกั้นคุณไว้

 

ท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว่า ‘ความฝัน’ ไม่มีวันหมดอายุ ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ

เราก็สามารถเดินตามความฝันได้อีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้ง

อย่าปล่อยให้กรอบของคนอื่น มากักขังไม่ให้เราโบยบินไปตามความฝัน

เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ระหว่างทางอาจเจอกับอุปสรรคมากมาย แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ความฝันของเรา

เป็นเพียงฝันลม ๆ แล้ง ๆ จริงมั้ยล่ะครับ