โครงการ หมอชวนวิ่ง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ หมอชวนวิ่ง ๕๐ ปีแพทยสภา ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข

ความเป็นมา

ด้วยปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนคนไข้และศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล ในวาระครบรอบ ๕๐ ปีแพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภาจึงได้จัดโครงการหมอชวนวิ่ง โดยมีแนวคิดดังนี้

  1. การดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคน และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้อนาคตของระบบสาธารณสุขมีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
  2. บุคลากรทางการแพทย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
  3. การออกกำลังกาย เป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

  1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน
  2. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี
  4. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

 

            เพื่อเป็นการสนองนโยบายจากส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายนพรัตน์ ไทยแท้ สาธารณสุขอำเภอนาคู เป็นประธานในการดำเนินงานโครงการหมอชวนวิ่ง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ ที่ประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอนาคู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ จัดเตรียมแผนการดำเนินงานรูปแบบรูปแบบการบริหารจัดการและมอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุลคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินถูกวิธี และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

              การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2561 นี้รวมระยะทาง 55.50 กิโลเมตร เป็นสายวิ่งเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (NE3) ที่วิ่งผลัดส่งต่อคฑาจากจังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งนี้ มีคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
 
 
               นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทย์สภาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา และ 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยทำการจัดสายวิ่งผลัดเริ่มต้นจากจังหวัดชายขอบของประเทศ 15 สาย ส่งต่อคฑาจังหวัดสู่จังหวัด จุดหมายปลายทางที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นี้ และในปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เชิญ นายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน หรือ หมอภาคย์ หนึ่งในทีมช่วยชีวิต13 หมูป่าอคาเดมี่ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

ขายข้าว กข6 ต้นเตี้ย ราคาถูก ต้นเเข็ง ระแง้ถี่ อ่อน นุ่ม กินอร่อย ต้านทานโรค ผลผลิตเยอะ ลองแล้วจะติดใจ

ปีนี้ก็เข้าปีที่ 2 สำหรับการทำข้าว กข 6 ต้นเตี้ย เบอร์เม็ดยาว 3 ปี ก่อนหน้านี้ทำเบอร์เม็ดสั้น

ตอนนี้ทิ้งไปแล้ว เพราะติดใจความยาว ของเจ้าตัวนี้

จากประสบการณ์การเรียนรู้ข้าวพันธุ์ กข 6 ต้นเตี้ย ตัวนี้ ทำให้รู้ว่า สายพันธุ์เขายังไม่นิ่ง

ใน 1 กอ อาจจะมีตัวที่สูงโด่เด่อยู่บ้าง ซึ่งน่าจะเป็นตัวที่หลุดพันธุกรรม เพราะแต่ละปี

ผมจะเก็บพันธุ์ปนออกอย่างเนี้ยบที่สุด ใช้คนเกี่ยว นวดเองด้วยเครื่องนวดขนาดเล็ก

และไม่ได้ปลูกข้าวสายพันธุ์อื่นปะปนในแปลง แต่ก็ไม่วาย เจอเจ้าต้นสูงโด่เด่อยู่ในกอ

แต่ก็ไม่เป็นไรครับ คัดกันไปจนกว่าจะนิ่งที่สุด หรือข้าวเริ่มแข็ง กินไม่อร่อย ค่อยว่ากันใหม่ 

 

แต่เรื่องของผลผลิต ขอยืนยันว่า ได้มากกว่า กข 6 เดิมแน่นอน แต่ได้มากกว่าเท่าไหร่

ก็ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแลของเกษตรกร

ดินดี พันธุ์ข้าวดี ใส่ปุ๋ยดี เอาใจใส่ดี คือปัจจัยความสำเร็จในการปลูกข้าวของผม

ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้ที่ 

 

 

นายชัดเจน 093-3454585       LineID : janezudza   

   https://www.facebook.com/shortstickyrice/

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

ขายข้าวหอมกระดังงาพลัส ราคาถูก ต้นเตี้ย ปลูกได้ตลอดปี หอม นุ่ม อร่อย มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

ขายข้าวพันธุ์หอมกระดังงาพลัส ราคาถูก ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงมาจากพันธุ์หอมกระดังงา 59 ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง สามารถปลูกแบบนาปรังได้ครับ แตกต่างจากพันธุ์ดั้งเดิมคือ ต้นเตี้ย ผลผลิตสูง ปลูกได้ตลอดทั้งปี รสชาติหอม นุ่ม อร่อย มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 093-3454585 (ชัดเจน)      LineID : janezudza

ประวัติความเป็นมา ข้าวหอมกระดังงา 59

             ข้าวพันธุ์หอมกระดังงา 59 เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีการปลูกในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานมีลักษณะไวต่อช่วงแสงปลูกในฤดูนาปี พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 4,000 ไร่ โดยจุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้นอกจากจะมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงา ข้าวกล้องยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

          ในปีพ.ศ.2542 เกษตรกรที่ปลูกข้าวพันธุ์นี้ได้รวมกลุ่มกันแปรรูปเป็นข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือจําหน่าย โดยกลุ่มผู้ผลิตประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่

                   1) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกอิฐ-โคกใน ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                   2) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วง ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                   3) กลุ่มแม่บ้านนารีสามัคคีธรรม ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                   4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวบ้านบอฆอ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

                   5) กลุ่มสตรีข้าวซ้อมมือบ้านตอหลัง ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

          สืบเนื่องมาจากการสํารวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับการดําเนินงานในโครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อการปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีในปีพ.ศ.2551 ซึ่งพบว่าข้าวพันธุ์หอมกระดังงาเป็นพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อนํามาปลูกมากที่สุด จึงทําให้ในปี พ.ศ.2552 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีได้เก็บรวบรวมพันธุ์จากแหล่งปลูกต่างๆ ในอําเภอตากใบ ได้แก่ ตําบลพร่อน ศาลาใหม่ บางขุนทองโฆษิต และเจ๊ะเห จํานวน 200 รวง มาปลูกศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝน และโครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวหอมพันธุ์พื้นเมือง โดยให้รหัสสายพันธุ์ว่า PTNC09002 นํามาปลูกคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure line selection) แบบรวงต่อแถวที่ศูนย์วิจัยข้าว ปัตตานีในฤดูนาปี พ.ศ.2552-2553 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นต้น (2-row observation) ในฤดูนาปีพ.ศ.2553-2554 และปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นสูง (4-row observation) ในฤดูนาปีพ.ศ.2554-2555 คัดเลือกเหลือเพียงสายพันธุ์ PTNC09002-59 ซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นําไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีในฤดูนาปีพ.ศ.2555-2556 และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกรที่อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ประเมินการยอมรับของเกษตรกรต่อลักษณะทางการเกษตร คุณภาพทางกายภาพของเมล็ด และคุณภาพข้าวหุงสุกในฤดูนาปีพ.ศ.2556-2557 โดยข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ที่ได้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการขอรับรองพันธุ์ข้าวต่อไปในอนาคต

 

ลักษณะทั่วไป

ชนิด                   

ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L.

ประเภท             

พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวนาสวน ไวต่อช่วงแสง

ต้น                     

ความสูงเฉลี่ย 159 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ปล้องสีเขียวมีเส้นสีม่วง ลําต้นค่อนข้างแข็ง

ใบ                      

ความยาวเฉลี่ย 59.2 เซนติเมตร ความกว้างเฉลี่ย 1.40 เซนติเมตร สีเขียว มีขนบ้าง มุมปลายใบตั้งตรง กาบใบสีเขียว ใบแก่ช้า

ดอก/ช่อดอก      

ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีม่วง กลีบดอกสีม่วง รวงค่อนข้างแน่น การแตกระแง้ถี่ คอรวงยาว กลีบรองดอกสีฟาง

เมล็ด             

สีของเปลือกเมล็ดเมื่อสุกแก่เป็นสีฟาง ขนสั้น ยอดเมล็ดสีฟาง มีเมล็ดสม่ำเสมอทั้งรวงขนาดเมล็ดข้าวเปลือกยาว 9.13 มิลลิเมตร กว้าง 2.75 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตรน้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 20.8 กรัม น้ําหนักข้าวเปลือกต่อถัง 11.9 กิโลกรัม เมล็ดข้าวกล้องมีสีแดง

            ข้าวหอมกระดังงา59 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 384 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกในนาเกษตรกร วันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่นาสวนนาน้ําฝนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีความต้านทานโรคไหม้ ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไหม้เป็นประจํา

 

ความน่าสนใจ

1.เป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคล้ายดอกกระดังงา ซึ่งเป็นจุดขายของข้าวพันธุ์นี้ ทําให้มีผู้นิยมบริโภคเป็นอย่างมากทั้งในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง

2.มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณธาตุแคลเซียมและไฟเตทมากในข้าวกล้อง

3.ข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกมีความนุ่มและหอม

 

​ที่มาข้อมูล  กรมการข้าว, กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 093-3454585 (ชัดเจน)      LineID : janezudza

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

ซุปเปอร์ฮีโร่ กับความใฝ่ฝันในวัยเด็ก แล้วคุณจำมันได้หรือไม่…?

“ปะป๊า เกิ้ลอยากเป็นบัมเบิ้ลบี…..” อยู่ดีๆ น้องกูเกิ้ลก็พูดขึ้นมาลอยๆ คนเป็นพ่อได้ยินแบบนั้นก็อดยิ้มไม่ได้

เพราะมันทำให้คิดย้อนไปถึงวัยเด็กราวกับว่านั่งไทม์แมชชีนกลับไปตอนเราอายุ 9-10 ขวบ

สมัยนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ขบวนการ 5 สี จูเรนเจอร์ มันเป็นอะไรที่น่าดูมาก

เรียกได้ว่าติดงอมแงมเลยทีเดียว 

 

 

จูเรนเจอร์เคยออกอากาศทาง ช่อง 9 ในนาม ขบวนการไดโนเสาร์ จูเรนเจอร์ โดยผู้นำเข้ามาฉายคือ 

บริษัท ทูนทาวน์เอนเตอร์เทนเมนต์ ในปี พ.ศ. 2537  โดยออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา10.30 น.

และลิขสิทธิ์ในรูปแบบวิดีโอ คือ บริษัท วิดีโอสแควร์ ในปัจจุบันได้ออกวางจำหน่ายในรูปแบบวีซีดีลิขสิทธิ์

โดยบริษัท การ์ตูนอินเตอร์ จำกัด โดยมีการเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น ขบวนการเทพนักสู้ จูเรนเจอร์

 

 

ทุกวันนี้ เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่เกิดขึ้นมากมาย และสามารถหาดูได้ง่ายมากเมื่อเทียบกับ

สมัยก่อนที่ต้องไปเช่าม้วนวีดีโอจากร้านเช่ามานั่งดูทีละ 3 ตอนต่อม้วน ต่างจากทุกวันนี้

ที่เพียงแค่เปิด youtube ก็สามารถเลือกดูได้เลยว่าอยากดูตอนไหน แล้วอนาคตละ

มันจะง่ายยิ่งไปกว่าตอนนี้ แต่มันจะง่ายในรูปแบบไหนน้อ…..

 

 

ความใฝ่ฝันอันแสนน่ารักและไร้เดียงสาของลูกชายตัวน้อยของผม

ทำให้ผมอดอมยิ้มตามไม่ได้ และผมเชื่อว่าหลายคน

คงจะเคยมีฝันแฟนตาซีเหมือนลูกชายผมคนนี้มาก่อนแน่ ๆ อย่างผมตอนเด็ก ๆ

ยังฝันอยากเป็นซุปเปอร์ฮีโร่กอบกู้โลกเลยล่ะครับ

ทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง แต่ถ้าหากคุณมีฝันแล้วยังมีโอกาสที่จะทำมัน

ก็ทำเถอะครับ อย่าให้ความลังเล และความกลัว

มาเป็นกำแพงขวางกั้นคุณไว้

 

ท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว่า ‘ความฝัน’ ไม่มีวันหมดอายุ ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ

เราก็สามารถเดินตามความฝันได้อีกครั้ง อีกครั้ง และอีกครั้ง

อย่าปล่อยให้กรอบของคนอื่น มากักขังไม่ให้เราโบยบินไปตามความฝัน

เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ระหว่างทางอาจเจอกับอุปสรรคมากมาย แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ความฝันของเรา

เป็นเพียงฝันลม ๆ แล้ง ๆ จริงมั้ยล่ะครับ

 

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

ตรวจเลข อย. ผ่าน application ง่ายๆ เอาใจวัยรุ่นไปเล้ย

               

                เป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกวันนี้ เครื่องสำอางได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิต

ประจำวัน โดยเฉพาะคุณผู้หญิง ดั่งคำโบราณที่ว่า ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (แต่งด้วย

appรึเปล่าหว่า….?) เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจด้านเวชสำอาง ความสวยความงามที่เติบโต

ขึ้นทุกปี มีเม็ดเงินไหลเวียนอยู่ในระบบนี้หลายร้อยล้านบาท ยิ่งปัจจุบันสื่อโซเชียล การซื้อขาย

ทางอินเตอร์เน็ตกลับกลายเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ปลายนิ้ว ทำให้การเข้าถึงเครื่องสำอางเป็นสิ่ง

ที่คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถสืบค้นได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะน้องๆ สาวๆ วัยรุ่น ที่การดูแลหน้า

ตาและผิวพรรณ สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการดำเนินชีวิต แต่หารู้หรือไม่ว่า เครื่องสำอางที่ขายกัน

ตามเฟสบุ้ค กลาดเกลื่อนอยู่ในตอนนี้ มีสารอันตราย หรือสารต้องห้ามที่ผิดกฏหมาย เจือปนอยู่หรือเปล่า

                  ด้วยเหตุนี้ องค์การอาหารและยา ได้พัฒนาไปอีกขั้น ด้วยการเปิดตัว App ใหม่

“ตรวจเลข อย.” เพิ่มช่องทางการบริการให้ผู้บริโภค มีทางเลือกในการตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ด้วย 3 วิธีง่าย ๆ คือ การตรวจด้วยกล้อง เสียง และ ตัวอักษร สะดวก และรวดเร็ว พร้อมเพิ่มฟังก์ชันพิเศษ

ระบบบันทึกประวัติการตรวจสอบเลขย้อนหลัง และ ระบบร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดาวน์โหลด

ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

                  นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบัน

มีการส่งต่อข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา เครื่องสำอาง

ซึ่งพบว่ามีการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและบนสื่อโซเชียล มีเดียเป็นจำนวนมาก นั้น สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพื่อมิให้ผู้บริโภค

ถูกหลอกลวงจากการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง จนหลงเชื่อ สั่งซื้อมาใช้ จึงได้เปิดตัว

Application ใหม่  “ตรวจเลข อย.” ที่เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ถึง 3 วิธีคือ

1. ตรวจเลขด้วยกล้อง โดยส่องกล้องไปที่เลขผลิตภัณฑ์เช็กให้แน่ใจว่าตัวเลขชัดเจนถ่ายรูป

ในแนวระนาบและภาพไม่มีแสง สะท้อนแล้วจึงปุ่มถ่ายรูป

2. ตรวจเลขด้วยเสียง ด้วยการกดปุ่มอัดเสียง (วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหาร)

รองรับเสียงอ่านตัวเลขเป็นภาษาไทยเท่านั้น

3. ตรวจด้วยตัวอักษร โดยการพิมพ์เลข อย. ที่ต้องการค้นหา

                 ทั้งนี้ สามารถตรวจเช็กเลขได้ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ง่าย สะดวก และรวดเร็ว พร้อมกันนี้ได้เพิ่มฟังก์ชันพิเศษบันทึก

ระบบประวัติการตรวจสอบเลขย้อนหลัง และ แจ้งเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

 

                  เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า Application “ตรวจเลข อย.” นี้

ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่ช่วยเข้าถึงมือผู้บริโภคได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

เป็นการสร้างความมั่นใจเบื้องต้นให้กับผู้บริโภคก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ทั้งนี้ อย. ยังคงตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะการโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงทางสื่อต่าง ๆ หากพบเห็น

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค

ขอให้แจ้งมาได้ที่ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสกับ อย.ที่

สายด่วน อย. 1556 หรือที่ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ.1556

ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart

Application หรือLine @Fdathai หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

เปิดรายชื่อครีมอันตราย ที่ทาง อย.ห้ามขาย ห้ามซื้อมาใช้ อันตราย หน้าพัง และอาจทำให้คุณเสียโฉมได้ 6 พ.ค.2558

เปิดรายชื่อครีมอันตราย ที่ทาง อย.ห้ามขาย ห้ามซื้อมาใช้ อันตราย หน้าพัง และอาจทำให้คุณเสียโฉมได้
โดยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่มีสารอันตรายห้ามใช้ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดมีการตรวจพบเครื่องสำอางมีสารอันตรายเพิ่มเติมอีก 40 รายชื่อ ประกอบด้วย

ลงเวปปันสวย12
1. EED’S ครีมแก้ฝ้า จุดด่างดำ ทาก่อนนอน ครั้งที่ 1 ไม่ระบุสารประกอบของปรอท

2. EED’S ครีมไข่มุก หน้าสวย ทาก่อนนอน ครั้งที่ 2 ไม่ระบุไฮโดรควิโนน

3. MADAME Organic โปรตีนสาหร่าย (บรรจุกล่องกระดาษสีเงิน) ไม่ระบุสารประกอบของปรอท

4. MADAME Organic โปรตีนสาหร่าย (บรรจุกล่อง กระดาษสีทอง) ไม่ระบุสารประกอบของปรอท

5. MADAME ORGANIG เซรั่มชาเขียว ไม่ระบุกรดเรทิโนอิก

6. ชาโต้ ชาบู by มิสเดย์(กล่องสีชมพู) Revital Pure White Lotion โลชั่นป้องกันแสงแดด-ฝ้า ผลิตโดย บจก.เนเจอร์เฮิร์บ

7. ชาโต้ ชาบู by มิสเดย์(กล่องสีชมพู) Revital Pure White Cream ครีมลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำ-ฝ้า ผลิตโดย บจก.เนเจอร์เฮิร์บ

8. ชาโต้ ชาบู by มิสเดย์ (กล่องสีน้ำเงิน) Revital Pure White Lotionโลชั่นป้องกันแสงแดด-ฝ้า

9. ครีมบัวหิมะ หลิงหลิง ครีมทาสิวฝ้า (NIGHT CREAM)

10. พอลลา ครีมทาฝ้า สูตรสำหรับตอนกลางคืน

11. ไวท์โรส นาโนโซมส์

12. ไวท์โรส ครีมรกแกะ หน้าขาวใส ลดจุดด่างดำ

13. ML ครีมสมุนไพรสด ตราดอก ทานตะวัน

14. Baby Charm ครีมสมุนไพรว่านหางจระเข้

15. KARME ครีมกลางคืน

16. ชามอง ครีมสมุนไพร (ครีมสมุนไพรชะเอมเทศ)

17. U Nice ไวท์เทนนิ่ง ครีมสิว-ฝ้า ไข่ไก่ผสมน้ำผึ้ง

18. สมุนไพรฐิติมา ขมิ้นสด

19. U Nice ครีมฝ้า น้ำนมข้าวผสมโยเกิร์ต

20. สมุนไพรฐิติมา ครีมลดจุดด่างดำ กระ(ฝาปิดด้านในสีขาวขุ่น)

21. คลินิกแคร์ ลดรอยดำ (ครีมสีเหลือง) พบกรดเรทิโนอิก

22. คลินิกแคร์ ครีมประทินผิว สูตรขมิ้น

23. คลินิกแคร์ ครีมประทินผิว ลดรอยดำ

24. สมุนไพรฐิติมา ครีมลดจุดด่างดำ กระ (ฝาปิดด้านในสีขาว)

25. คลินิกแคร์ ลดรอยดำ (ครีมสีเขียวเหลือง)

26. ครีมสมุนไพรว่านนางสาว ไม่ระบุ

27. OEISHI GREEN TEA CREAM & HONEI MEAL

28. ครีมชาเขียว DR.JAPAN

29. พี-แคร์ครีม สมุนไพรขิง

30. Dr.SUCHART ครีมรักษาผิวขาว ลบรอยฝ้า ผลิตโดยแพทย์สุชาติคลีนิค

31. P.S Fruit Cream ทรีตเม้นท์บำรุงผิวขาว-ใส ครีม P.S.

32. NEW FACE Whitening Night Cream

33. ทรีย์เดย์ เนเชอรัล โลชั่นป้องกันแสงแดด-ฝ้า

34. มิสเดย์ ครีมแก้ฝ้า

35. อองรี ครีมรกแกะ ลดริ้วรอย-ฝ้า

36. โลชั่นวินเซิร์ฟ ลดฝ้า-กันแดด (ห่อด้วยพลาสติกใสไม่มีสี

37. ครีมฝ้า เมลาแคร์

38. โลชั่นกันแดด-กันฝ้า เมลาแคร์

39. มิสย์ เดย์ ครีมแก้ฝ้า

40. ไวท์โรส ครีมรกแกะ หน้าขาวใส ลดจุดด่างดำ

 

***รายชื่อเครื่องสำอางที่ตรวจพบสารอันตราย***
เครื่องสำอางที่ตรวจพบสารประกอบของปรอท ได้แก่

1. S.S.Night Cream ครีมก่อนนอน (1)

2. ครีมชุดน้ำนมข้าว หน้าเด้ง หน้าใส น้ำนมข้าวแท้ 100%

3. สุภัชชา โสมสมุนไพร4.) หน้าเด้ง หน้าใส น้ำนมข้าวแท้ 100%

5. ครีมนมแพะ

6. ไพลสดแท้ 100% (ชุดบำรุงหน้า รักษาสิว ฝ้า จุดดำ (คุณหมอจุฬา)

7. SUO BAI NING Whitening cream NIGHT CREAM

8. ครีมรกแกะผสมใยไหม

9. ครีมโสมเห็ดหลินจือกวาวเครือ

10. BASCHI FADE-OUT CREAM DAY CREAM

11. BAOJU WHITENING CREAM DAYCREAM

12. YANKO Fade-out Cream Day Cream YK-868

13. atlie Day Cream

โดยลำดับที่ 1-13 ไม่ระบุผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต

14. POLLA WHITENING CREAM ผลิตโดย บริษัท เอ็ม วาย & แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 314/5 ม.17 อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เลขที่ผลิต A0002 วันเดือนปีที่ผลิต 24/06/08

15. MUI LEE HIANG ผลิตโดย บริษัท บูมบิซิเนสส์ จำกัด 59 ม.9 ถ.โรจนะ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.อยุธยา เลขที่ผลิต 01 วันที่ผลิต 14/01/2538

16. ครีม PREAME ผลิตโดย พรีเม่ กรุ๊ป จำกัด 872/1084 ม.18 บางกะปิ กรุงเทพฯ เลขที่ผลิต K010308 วันเดือนปีที่ผลิต 01/03/08

17. PUFA ภูฟ้า สูตรชาเขียว มะเฟือง ผลิตและจำหน่ายโดย สมุนไพร ณัฐสินี 49/618 สุขาภิบาล 5 กรุงเทพฯ ไม่ระบุเลขที่ผลิต และวันเดือนปีที่ผลิต

18. พอลล่า ครีมทาสิว (ครีมทากลางวัน) ผลิตโดย บริษัท เอ็ม วาย & แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 314/5 ม.17 อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เลขที่ผลิต A0005 วันเดือนปีที่ผลิต 24/12/08

19. พอลล่า ครีมทาสิว (ครีมทากลางวัน) ผลิตโดย บริษัท เอ็ม วาย & แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 314/5 ม.17 อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เลขที่ผลิต A0004 วันเดือนปีที่ผลิต 10/10/08

20. พอลล่า ครีมทาสิว (ครีมทากลางวัน) ผลิตโดย บริษัท เอ็ม วาย & แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 314/5 ม.17 อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เลขที่ผลิต A0004 วันเดือนปีที่ผลิต 31/10/08

21. WEiJiAO Fade-Out Day Cream ผลิตโดย บริษัท คัลเลอร์ เคมีคอล อินดัสเตรียล (ฮ่องกง) จัดจำหน่ายโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์แอนด์ฮาย อินเตอร์เทรดดิ้ง 84/332 อ่อนนุช 17 แยก 16 ถ.อ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ผลิต P-002 วันที่ผลิต 04/01/08

22. เพียว ไวท์ ครีมโสมไข่มุกผสมบัวหิมะ ผลิตโดย S.P. Cosmatic Co., Ltd. 63 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ จัดจำหน่ายโดย M.D.C Cosmic 25/278 แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่ระบุเลขที่ผลิต และวันเดือนปีที่ผลิต

23. Mind Skin Baby Face Cream ไม่ระบุรายละเอียดที่ฉลาก

24. FAYLACIS Night Cream ผลิตโดย บริษัท ห้วยโจเขื่อนเอิน คอสเมทิค จำกัด (ประเทศจีน) จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไจโอ นู โอ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด ไม่ระบุเลขที่ผลิต วันที่ผลิต 01/10/0712. D9L ไม่ระบุรายละเอียดที่ฉลาก

25.) Fruity VITAMIN C ระบุผลิตโดย บริษัท K.K.T. คอสเมติก จำกัด28/24 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ แต่ไม่ระบุเลขที่ผลิตและวันที่ผลิต

26.) Mild & mind ครีมโสมผสมหัวไชเท้าสกัด ระบุผู้ผลิตคือ บริษัท มายด์แอนด์มายด์ คอสเมติคส์ จำกัด เลขที่ 189 ถ.เพชรเกษม 52/2 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ไม่ระบุเลขที่ผลิต แต่ระบุวันที่ผลิตคือ 200409

27.) คลินิกแคร์ไวท์เทนนิ่งไนท์ครีม สูตร 2ระบุผู้ผลิตคือ คลินิกแคร์เทนเดอร์ เลขที่ 189 ถ.เพชรเกษม 52/2 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ไม่ระบุเลขที่ผลิต แต่ระบุวันที่ผลิตคือ 200409

28. เรเดียนซ์ ไวท์ สปา ครีมน้ำนมชาเขียว ผลิตโดย บริษัท โฮเตวา (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายโดย บริษัท K.T.K คอสเมติก จำกัด 52/1 ต.ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ

29. ครีม Dr.JAPAN ผลิตโดย บริษัท โอเรียวชา (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด จำหน่ายโดย บริษัท บี แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด

30. ครีมรกแกะ Placenta cream (ฝาสีชมพู) ไม่ระบุแหล่งผลิต

31. ครีมรกแกะ Placenta cream สูตรพิเศษสำหรับฝ้าหนา ไม่ระบุแหล่งผลิต

32. ครีมรกแกะ ผสมคอลลาเจน สูตร Day Cream / SPF 15 ไม่ระบุแหล่งผลิต

33. ครีมรกแกะ Placenta cream (ฝาสีฟ้า) ไม่ระบุแหล่งผลิต

34. ครีมบำรุงผิวสมุนไพรขมิ้นชัน ไม่ระบุแหล่งผลิต

35. ครีมหัวไชเท้า KN ไม่ระบุแหล่งผลิต

36. ครีมแครอท KN ไม่ระบุแหล่งผลิต

37. Arocha ครีมสมุนไพรว่านหางจระเข้ ไม่ระบุแหล่งผลิต

38. McFIN แอคทีฟไวท์ ทรีทเม้นท์ ครีมลดเลือนจุดด่างดำ ผลิตโดย บริษัท แม็กฟิน จำกัด 9/5 ม.7 ถ.บางกรวย – ไทรน้อย จ.นนทบุรี

39. MC MIRACLE CREAM WHITENING DAY CREAM ไม่ระบุแหล่งผลิต

40. ครีมสมุนไพรว่านนางสาว สูตร 1 ไม่ระบุแหล่งผลิต

41. ไวท์โรส ครีมรกแกะ หน้าขาวใส ลดจุดด่างดำ ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท ลอร่า โรส คอสเมตีส 81 ม.9 ถ.จอมทอง บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

42. Kim ครีมไข่มุกผสมบัวหิมะ ผลิตโดย บริษัท โมจุน ประเทศเกาหลี จำหน่ายโดย บริษัท KIM คอสเมติกส์ จำกัด 888/32 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี สมุทรปราการ

43. White Care cream ครีมหน้าเด้ง ไม่ระบุแหล่งผลิต

44. คลินิกแคร์ Brightening Night Cream (ตลับสีน้ำเงิน) ผลิตโดย บริษัท เภสัชผู้เชี่ยวชาญ จำกัด จัดจำหน่ายโดย คลินิกแคร์ เทนเดอร์ 189 ถ.เพชรเกษม 52/5 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

45. มายด์ แอนด์ มายด์ ครีมโสมผสมหัวไชเท้าสกัด ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท มายด์ แอนด์ มายด์ /2 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯเครื่องสำอางที่ตรวจพบไฮโดรควิโนน ได้แก่

46. MC MIRACLE CREAM WHITENING NIGHT CREAM ไม่ระบุแหล่งผลิตเครื่องสำอางที่ตรวจพบกรดเรทิโนอิก ได้แก่

47. คลินิกแคร์ Whitening Night Cream (ตลับสีแดง) ผลิตโดย บริษัท เภสัชผู้เชี่ยวชาญ จำกัด จำหน่ายโดย คลินิกแคร์ เทนเดอร์ 189 ถนนเพชรเกษม 52/2 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ยังตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) ที่ก่อให้เกิดโรค และพบแบคทีเรีย ยีสต์ รวมทั้งรา ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้แก่
1.) ร้อยมาลี AROMATHREPY(Roi Malee (สเปรย์เซรั่ม) โดยไม่ระบุผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ร้อยมาลีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค คืออาจเกิดการติดเชื้อทางผิวหนังและดวงตา โดยเฉพาะการใช้บริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล

 

เครื่องสำอางที่ตรวจพบไฮโดรควิโนน ได้แก่

1. ครีมทาฝ้า-กระ

2. สมุนไพรสุภัชชา (2)

ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ไม่ระบุผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต

3. โลชั่นกันแดด กันฝ้า เมลาแคร์ ผลิตโดย บริษัท บี.ซี.คอสเมติคส์ จำกัด 34 ยุคล 1 สวนมะลิ กรุงเทพฯ เลขที่ผลิต 538 วันที่ผลิต 15/03/08

4. มิสเดย์ ครีมแก้ฝ้าใช้กลางคืน ผลิตโดย บจก. เนเจอร์ เฮิร์บ 1218/89 ม.6 ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เลขที่ผลิต 00003 วันที่ผลิต 13/03/08

 

เครื่องสำอางที่ตรวจพบกรดเรทิโนอิก ได้แก่

1.) BASCHI WHITENING CREAMNIGHT CREAM

2.) BASCHI NIGHT POWDER

3.) YANKO Whitening Cream Night Cream YK-883

โดยทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ไม่ระบุผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต

4. POLLA MELASMA SUNSCREEN LOTION ผลิตโดย บริษัท เอ็ม วาย & แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 314/5 ม.17 อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เลขที่ผลิต A0002 วันเดือนปีที่ผลิต 24/06/08

5. โลชั่น PREAME ผลิตโดย พรีเม่ กรุ๊ป จำกัด 872/1084 ม.18 บางกะปิ กรุงเทพฯ เลขที่ผลิต K010308 วันเดือนปีที่ผลิต 01/03/08

6. ครีม CHAIN (NIGHT CREAM) ไม่ระบุเลขที่ผลิต วันที่ผลิต 15/09/07

7. WEiJiAO Whitening Night Cream ผลิตโดย บริษัท คัลเลอร์ เคมีคอล อินดัสเตรียล (ฮ่องกง) จัดจำหน่ายโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอซ์แอนด์ฮาย อินเตอร์เทรดดิ้ง 84/332 อ่อนนุช 17 แยก 16 ถ.อ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ผลิต P-002 วันที่ผลิต 22/01/08

 

เครื่องสำอางที่ตรวจพบไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก ได้แก่

1. S.S.Night Cream ครีมก่อนนอน (2)

2. FADE OUT ครีมขาวหน้าใส Kiev/Beauty Face USA Original

3. WL WHITE LADY ครีมรักษาฝ้า ทาหน้าขาว

4. Pharmacy Cream ครีมขาวเนียน

ซึ่งทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ไม่ระบุผู้ผลิต / ผู้จำหน่าย เลขที่ผลิตและวันที่ผลิต

5. ครีมฝ้าเมลาแคร์ ผลิตโดย บริษัท บี.ซี.คอสเมติคส์ จำกัด 34 ยุคล 1 สวนมะลิ กรุงเทพฯ เลขที่ผลิต 538 วันที่ผลิต 15/03/08

6. SG เอสจี โลชั่นปรับสภาพผิวหน้า ผลิตโดย บริษัท บูมบิซิเนสส์ จำกัด 59 ม.9 ถ.โรจนะ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.อยุธยา เลขที่ผลิต A วันที่ผลิต 05/05/2538

7. พอลล่า ครีมทาฝ้า (ครีมทากลางคืน) ผลิตโดย บริษัท เอ็ม วาย & แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 314/5 ม.17 อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เลขที่ผลิต A0005 วันเดือนปีที่ผลิต 24/12/08

8. พอลล่า ครีมทาฝ้า (ครีมทากลางคืน) ผลิตโดย บริษัท เอ็ม วาย & แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 314/5 ม.17 อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ เลขที่ผลิต A0004 วันเดือนปีที่ผลิต 10/10/08

 

ครีมทั้งหมดดังกล่าวจะมีส่วนผสมโดยเฉพาะจากสารห้ามใช้ ได้แก่ สารประกอบของปรอททำให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง ผิวหน้าดำ ผิวบางลง และเมื่อสารปรอทสะสมในร่างกาย จะทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบและไตอักเสบ
ไฮโดรควิโนน จะทำให้เกิดจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าดำ เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย
กรดเรทิโนอิกทำให้หน้าแดง แสบร้อนรุนแรง เกิดการอักเสบผิวหน้าลอก และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดรวมทั้งรูปของเครื่องสำอางอันตรายนี้ได้ทางเว็บไซต์ หน้าหลัก อย.

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

กข.6ต้นเตี้ย กับการหยอดข้าวแห้ง 4 มิ.ย. 2559

หลายท่านโทร.สอบถามเข้ามามากมายกับเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.6ต้นเตี้ย ซึ่งผมก็ไม่สามารถหามาจำหน่ายให้ทุกท่านได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ปีฤดูกาล 2559 นี้ จึงวางแผนปลูกอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยการแช่น้ำเกลือที่มีความถ่วงจำเพาะ ช่วยให้เมล็ดพันธุ์ที่นำไปปลูกมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ปลายปีนี้หากท่านใดสนใจนำเมล็ดพันธุ์ไปขยายต่อก็รีบติดต่อเข้ามานะครับ ของดีมีไม่มาก

ติต่อได้ที่ 093-3454585 (ชัดเจน) หรือแอดไลน์มาที่ janezudza หรือเฟสบุค

แฟนเพจ https://www.facebook.com/shortstickyrice

20160604_160329

20160604_162948

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

การปลูกแตงโมรูปทรงหัวใจ ลูกเต๋า หลายกหลายไอเดียจาก ประเทศญี่ปุ่น Heart, Square-Shaped Watermelon in Japan

17ba4d0d-8103-42c2-98dc-e114eee28ee2_16x9_600x338

maxresdefault

o-WATERMELON-BUTT-570

square-watermelon2

 

Nakhu.com พาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการปลูกแตงโมรูปทรงหัวใจ รูปทรงลูกเต๋า

จากเกษตรกรปลูกแตงโม ในประเทศญี่ปุ่น เผื่อเกษตรกรไทย

จะนำไอเดียมาประยุกต์ใช้ในการปลูกแตงโมหรือผลไม้ต่างๆในบ้านเรานะครับ

 

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

เพลงกล่อมลูกน้อย วัฒนธรรมไทยที่กำลังเลือนหายไป

 

กล่อมลูก

                                                                                กล่อมลูก

วัฒนธรรมของสังคมไทยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายอันประกอบขึ้นด้วยความรักความปรารถนาดี ความรักของแม่ที่มีให้ลูกช่างเป็นความรักที่อวลไปด้วยกลิ่นไอของความอบอุ่นที่สัมผัสได้ ทั้งยามหลับและยามตื่น ขณะที่ลูกกำลังหลับพริ้มด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มแม่ก็จะโอบกอดลูก จูบลูก ลูบหัวลูก จูบมือ จูบเท้าลูก ปากก็พร่ำรำพันด้วยความรักความเอ็นดูเวลาจะเรียกลูกก็เรียกด้วยคำเอาใจต่างๆ นานา ลูกรักของแม่ ทูนหัวของแม่ คนดีของแม่ ดวงใจของแม่ แม่คุณ หรือพ่อคุณของแม่ เมื่อลูกเติบโตลูกๆ ก็เป็นเหมือนตัวละครที่โลดแล่นไปตามจังหวะความคาดหวังของพ่อแม่ ยิ่งพ่อแม่มีลูกหลายคนก็เป็นเครื่องประกันได้ว่า ตนจะไม่ต้องว้าเหว่ในวัยชรา

กล่อมลูก

                                                                                    น้องกูเกิ้ล

สังคมไทยครอบครัวไทยเป็นเช่นนี้ เป็นเวลาช้านานมาแล้วที่บทเห่กล่อมเป็นโครงกลอนประเภทแรกที่เด็กได้ยินได้ฟัง ความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน ความรักความทนุถนอม ความรักสนุก ความช่างล้อเล่นรื่นเริง และมีคติธรรมประจำใจ ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมไทยอันดีงามของเรา

เพลงกล่อมเด็กของไทยมีมากมายทั้งบทกล่อมให้เด็กนอน บทปลอบโยนเมื่อเด็กไม่ได้ดั่งใจ บทคำร้องเล่นต่างๆ ของเด็กสมัยเรา เป็นสิ่งที่ประทับใจที่บางกอกเดี๋ยวนี้ยากที่จะได้เห็นได้ยินได้ฟัง ด้วยภาระการหาเลี้ยงชีพต้องตีนถีบปากกัด เช้าก็งกๆ รีบออกไปทำงาน เย็นกว่าจะกลับบ้านลูกก็หลับแล้ว ลูกในปัจจุบันยากที่จะได้รับความรักแบบตรงๆ จากพ่อแม่ สิ่งที่ลูกยุคปัจจุบันได้รับคือลักษณะนิสัยของพี่เลี้ยงที่เขาเลี้ยงเพื่อค่าจ้างไปวันๆ ผลที่ตามมาคือสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยวัยรุ่นที่จิตใจหยาบกระด้าง ขาดสัมมาคารวะ เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ มักง่ายทำอะไรตามใจตน

กล่อมลูก sleeping time baby

คนสมัยก่อนบ้านใครมีลูกอ่อนมีเด็กใครเดินผ่านบ้านนั้นก็จะพบราวผ้าอ้อมสีขาว บนราวเหน็บด้วยไม้หนีบปลิวไสว ยามกลางวันยามบ่ายก็จะได้ยินเสียงปู่ย่าตายายร้องเพลงกล่อมด้วยเสียง โอละเห่ โอละชา พร้อมทั้งเสียงไม้หรือมือที่ตบลงบนพื้นกระดาน แล้วเปล่งเสียงอันดังว่า “นอน นอน นอนลูกนอน นอนซะนอน อย่าร้องไป เดี๋ยวตุ๊กแกมันได้ยิน มันจะมากินตับเด็กที่ร้องนะ” แล้วก็เป็นเสียงกล่อม โอละเห่ สลับกัน มือก็ไกวเปลปากก็เห่กล่อมดังนี้ต่อไปจนกว่าลูกหลานจะหลับ เพลงที่เราจำได้และที่ยายเคยร้องกล่อมเราก็มี

กล่อมลูก sleeping time baby-3

เจ้านกเขาเอย                                 ขันอยู่แต่เช้าจนเที่ยง
พระสุริยาบ่ายเบี่ยง                         เที่ยงแล้วจงนอนเปลเอย
__________________________________

ไอ้แมวหง่าวเอย                             ตัวมันยาวท้องย้อย
เด็กนอนไม่หลับ                             มากินตับเสียสักหน่อย
หนึ่งเถิดไอ้แมวหง่าวเอย
__________________________________

เจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอย               ค่ำแล้วจะนอนที่ตรงไหน
จะนอนไหนก็นอนได้                        สุมทุมพุ่มไม้ก็เคยนอน
ลมพระพายพัดมาอ่อนอ่อน               เจ้าเคยจรมานอนรังเอย
__________________________________

เจ้านกกาเหว่าเอย                          ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก
แม่กาก็หลงรัก                                คิดว่าลูกในอุทร
คาบเอาข้าวมาเผื่อ                         คาบเอาเหยื่อมาป้อน
ถนอมไว้ในรังนอน                          ซ่อนเหยื่อมาให้กิน
ปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคล                    ท้อแท้แม่จะสอนบิน
พาลูกออกไปหากิน                         ที่ปากน้ำพระคงคา
ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย                     ปากก็ไซร้หาปลา
กินกุ้งและกินกั้ง                             กินหอยกระพังแมงดา
กินแล้วก็โผมา                               จับที่ต้นพฤกษาโพธิ์ทอง
ยังมีนายพราน                                เที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมอง
ยกเอาปืนขึ้นส่อง                            จ้องยิงถูกแม่กาดำ
ตัวหนึ่งว่าจะต้ม                              ตัวหนึ่งว่าจะยำ
กินนางแม่กาดำ                             ค่ำวันนี้อุแม่นา
__________________________________

กล่อมลูก sleeping time baby-7

ส่วนบทกล่อมเด็กที่เรายังพอจำได้ก็มี

โยกเยกเอย น้ำท่วมเมฆ กระต่ายลอยคอ หมาหางงอ กอดคอโยกเยก

ถ้าตั้งไข่ล้ม จะต้มไข่กิน ไข่พลัดตกดิน ใครอย่ากินไข่เน้อ

แม่ใครมา น้ำตาใครไหล ได้เบี้ยสองไพ ติดมือแม่มา

กาเอ๋ยกา บินมาไวไว ไปจับต้นโพธิ์ โผมาต้นไทร

จิงโจ้เอย มาโล้สำเภา หมาในไล่เห่า จิงโจ้ตกน้ำ หมาในไล่ซ้ำ จิงโจ้ดำหนี ได้กล้วยสองหวี ทำขวัญจิงโจ้ ไชโยโห่ฮิ้ว

__________________________________

กล่อมลูก sleeping time baby-2

ส่วนบทที่เด็กๆ อย่างเราชอบร้องเล่นในสมัยนั้นก็มี

ขี่ตู่กลางนา ขี้ตาตุ๊กแก ขี้มูกยายแก่ ออระแร้ อรชร

รีรีข้าวสาร สองทนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน พาลเอาคนข้างหลังไว้

ตะเข้ตะโขง อยู่โพรงไม้สัก ตะเข้ฟันหัก กัดใครไม่เข้า

ซักเส้าเอย มะนาวโตงเตง ขุนนางมาเอง จะเล่นซักเส้า มือใครยาว สาวได้สาวเอา มือใครสั้น เอาเถาวัลย์ต่อเข้า

แต่ในปัจจุบัน ภาพที่เคยเห็นจนชินตาเหล่านี้ ได้ค่อยๆเลือนหายไปโดยพวกเราคนไทยไม่รู้ตัว เพลงเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยสมาร์ทโฟน แท็บเลต หรือเกมส์คอมพิวเตอร์ ที่พ่อ แม่ผู้ปกครอง สรรหามาให้ลูกได้เล่นหรือ เอาไวเเปิด Youtube กล่อมลูกนอน เปิดเพลงโมสาร์ท บีโทเฟ่น แทนที่จะเป็นเสียงขับกล่อมของผู้เป็นพ่อ เป็นแม่เอง

กล่อมลูก sleeping time baby-8

กล่อมลูก sleeping time baby-6

กล่อมลูก sleeping time baby-5

ที่มา : ศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

ไก่ร้องเพลง โดยการเปิดเพลง Mozart, Beethoven (The singing chickens)

คลิป “ไก่ร้องเพลง” เป็นเทคนิคการเลี้ยงไก่ไข่ให้มีความสุขกับการกินอาหารและการออกไข่ โดยการเปิดเพลง Mozart, Beethoven ให้ไก่ฟัง ไก่ก็จะร้องตาม มีผลที่ตามมาชัดเจนคือไก่ไม่เครียด กินอาหารได้เยอะ ไข่ได้เยอะกว่าไม่เปิดเพลงอย่างมีนัยสำคัญ ใครจะลองเอาไปใช้ก็ได้นะครับ แล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ อย่าลืมกดติดตาม(subscribe)นะครับ ผมจะหาคลิปดีดีๆมีสาระมาแบ่งปันเรื่อยๆครับ

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ