7:23 pm - วันอังคาร กันยายน 25, 2018

Tag Archives Main Featured Slider

687545-img-1372317256-17
ประวัติความเป็นมา ภูมิลำเนาเดิมของชาวอำเ...

ประวัติความเป็นมา ภูมิลำเนาเดิมของชาวอำเภอนาคู...

ประวัติความเป็นมา ภูมิลำเนาเดิมของชาวอำเภอนาคู  บริเวณพื้นที่ที่ตั้งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์... read more »

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน นาคู กาฬสินธุ์-6
อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน แหล่งน้ำสำคัญหล่อเลี...

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน แหล่งน้ำสำคัญหล่อเลี้ยงชาวนาคู...

อำเภอนาคู กาฬสินธุ์ ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองข้าวเหนี่ยวอร่อย เช่นเดียวกับข้าวเหนียวเขาวง เพราะสภาพดิน... read more »

น้ำตกผาระแงง นาคู กาฬสินธุ์

น้ำตกผาระแงง ชมวิวนาคูสุดสวย น้ำตกใสไหลริน ถิ่นเมืองเขาล้อม...

น้ำตกผาระแงง ชมวิวนาคูสุดสวย น้ำตกใสไหลริน... read more »

IMG_0874

น้ำตกตาดบง น้ำตกสวยแห่งใหม่ในนาคู พร้อมปรากฏสู่ทุกสายตา...

น้ำตกตาดบง น้ำตกสวยแห่งใหม่ในนาคู... read more »

น้ำตกคำเตย ชั้นล่าง มุมด้านข้าง

น้ำตกคำเตย ความสวยงามที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัส...

น้ำตกคำเตย ความสวยงามที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัส น้ำตกคำเตย... read more »

น้ำตกตาดเชียงทา

บุกตะลุยทุกความท้าทาย น้ำตกตาดเชียงทา บ้านนาขาม นาคู กาฬสินธุ์...

บุกตะลุยทุกความท้าทาย น้ำตกตาดเชียงทา บ้านนาขาม นาคู... read more »