ตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนจะแนะนำชาวบ้าน ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วหรือยัง?

ตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนจะแนะนำชาวบ้าน ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วหรือยัง?…….

DSC00275

คำถามนี้เกิดจากการที่ผมก็เป็นหนึ่งใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ต้องพบปะกับคนในชุมชนทุกๆวัน

ต้องตอบคำถามด้านสุขภาพที่ชาวบ้านตั้งใจมาพบหมออนามัยเพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วย

ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนำในการปฏิบัติตัว การดูแลตนเองเบื้องต้น พร้อมกับได้รับยา

บรรเทาอาการเจ็บป่วยกลับไปทานที่บ้าน

DSC00277

DSC00281

DSC00282

 

 

ผมเคยคิดเล่นๆนะครับ ว่าถ้าผู้ป่วยตัวท้วมๆ พุงเยอะๆมาด้วยอาการปวดเข่า ในขณะที่ผม

เป็นคนตรวจรักษาเบื้องต้น ให้คำแนะนำคือการลดน้ำหนัก แต่ในขณะนั้น ผมเองก็มีพุง(ตอนนี้ยัง)

นั่นมันก็จะทำให้คำแนะนำที่บอกผู้ป่วยให้ลดน้ำหนัก ก็จะกลายเป็นดาบสะท้อน

กลับมาฟันหน้าผมจนแตกเป็นเสี่ยงๆ(หมอลดพุงให้ได้ก่อนเหอะ แล้วค่อยมาแนะนำผม)

DSC00290

DSC00296

DSC00299

หลายท่านที่เคยไป รพ.ใหญ่ๆ เคยสังเกตุไหมครับว่า พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ใน รพ.บางท่าน

มีน้ำหนักและรอบเอวเกินค่ามาตรฐาน โดยที่บางคนอาจไม่รู้ตัว โดยเฉพาะคุณพยาบาล

ที่ต้องคอยดูแลผู้ป่วยเป็นกะ ทำให้การพักผ่อนไม่เหมือนชาวบ้านเขา ดึกมาต้องอยู่เวร

อยู่เวรก็ต้องหิวเพราะใช้พลังงาน หิวก็กิน กินเสร็จลงเวรก็นอน ตกเย็นอาบน้ำขึ้นเวรต่อ

เป็นอย่างนี้บ่อยเข้าๆ ก็ทำให้รอบเอวเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว

DSC00281

ทำให้เป็นที่มาของการตรวจสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพ

ให้กับคนรอบข้าง ซึ่งการประเมินสรรถภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.นาคู โดยทีมกายภาพ

จากโรงพยาบาลเขาวงมาเป็นพี่เลี้ยงให้  ซึ่งการประเมินก็มีหลายอย่าง ส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบ

ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็ก มัดใหญ่ ความแข็งแรงของหัวใจและปอด

รวมถึงไขมันส่วนเกินในหน้าท้อง ซึ่งผลที่ได้คือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่ถึง 50% ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

โอว…..ช่างเป็นตัวเลขที่น่าตกใจจริงๆ แต่นี่คือความเป็นจริงทุกวันนี้ครับ

DSC00284

DSC00286

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลแต่คนอื่นจนลืมใส่ใจสุขภาพของตนเอง เพราะฉะนั้น ควรหันมาทบทวน

สิ่งที่ได้แนะนำให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้ชาวบ้านเขาดูซะเลย จะได้แข็งแรงทั้งหมอทั้งคนไข้.

 

 

กิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ 2556 โดย อสม. อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

อสม. ย่อมาจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน  โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

“วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” เกิดจากคณะรัฐมนตรีในสมัย “พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท์” ได้มีการอนุมัติให้บรรจุ

“โครงการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ” เข้าเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ และได้ลงมติอนุมัติให้เปลี่ยนคำว่า

 “สาธารณสุขเบื้องต้น” เป็น “การสาธารณสุขมูลฐาน”จากเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ให้วันที่ 20มีนาคมของทุกปีเป็น “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” และคณะรัฐมนตรีให้การอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เริ่มต้นจัดงานเฉลิมฉลองในนามวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจำทุกปี

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2537 เป็นต้นมา

IMG_3290

IMG_3286

IMG_3294

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

โดยกิจกรรมของ อสม. อ.นาคู ในวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2556 ได้มีการเดินรณรงค์กระตุ้นสร้างกระแสให้คนในชุมชน

ได้ตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง โดยปีนี้เน้นไปในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

เกษตรปลอดสารพิษ งานศพปลอดเหล้า ปัญหาโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคฉี่หนู

พร้อมการประกาศวาระอำเภอนาคู โครงการ 3ดี อำเภอนาคูเมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี รายได้ดี Nakhu Happiness Model

ซึ่งกิจกรรมในการเดินรณรงค์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มี อสม.ท่านใดเป็นลม โดยใช้ระยะทางในการเดินรณรงค์

รอบเทศบาลนาคูกว่า 3 กิโลเมตร นำโดยท่าน สาธารณสุข อำเภอนาคู ท่านวราวุฒิ ตุลาพัฒน์(หัวหน้าไก่)

IMG_3309

IMG_3310

IMG_3308

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

 

ส่วนตอนเย็นเป็นการทานพาแลงร่วมกัน ระหว่าง อสม. อ.นาคูและตัวแทนจากชุมชน พร้อมสนุกกับวงดนตรี ถนอม ซาวด์ ม่สนคักขนาด

 

การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก 2556

การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก 2556

“รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้”หากเราช่วยกันรวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ ในช่วงนาทีทอง (ก.พ. – มิ.ย. 56)

ป่วยแล้วเราจะรับไม่ไหว จะจัดการไม่ได้ ดังนั้นเรามี นาทีทอง ไม่กี่เดือน (2 – 3เดือน คือระหว่างกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2556) ที่จะช่วยกันกำจัดลูกน้ำ เพื่อลดยุง  ให้มากที่สุด หากเราทำได้อย่างเต็มที่ ต่อเนื่อง จริงจัง ก็จะสามารถลดจำนวนผู้ป่วยลงได้ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว

ยุง

ยุงลายเป็นยุงสะอาดไข่ในน้ำนิ่งใส ไม่ไข่ในน้ำเน่าเสียหรือท่อระบายน้ำ ซึ่งที่เหล่านั้นเป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงรำคาญไม่นำโรคไข้เลือดออก ยุงลายไม่ได้ไข่ในน้ำโดยตรงแต่จะไข่เหนือระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร เมื่อมีน้ำมาเติมท่วมจึงจะแตกตัวเป็นไข่ เป็นลูกน้ำและเป็นยุงลายตัวเต็มวัยต่อไป ใช้เวลาทั้งหมด 7-10 วัน ฉะนั้น จำเป็นต้องรณรงค์กำจัดลูกน้ำทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรการเกิดยุง

วงจร ยุงลาย

กิจกรรม 5ป. 1ข. คือ “เปลี่ยน-ปิด-ปล่อย-ปรับปรุง-ปฏิบัติเป็นประจำ” และ 1 ข. ขัดไข่ยุงลาย” ซึ่ง 5 ป.ประกอบด้วย ป. ปราบยุงลาย ปิด ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตักใช้น้ำทุกครั้งเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ , เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง, ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ , ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย และปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย ไข่ยุงลาย

ส่วน 1 ข. ขัดไข่ยุงลาย เนื่องจากยุงลายจะไข่เหนือระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร เมื่อมีน้ำมาเติมจนท่วมหลังไข่ จะฟักตัวเป็นลูกน้ำ แต่หากไม่มีน้ำมาเติมจนท่วมก็จะแห้งติดผนังภาชนะอย่างนั้น เมื่อมีน้ำมาท่วมเมื่อใด ไข่ก็พร้อมแตกตัวเป็นลูกน้ำภายใน 30 นาที ซึ่งยุงตัวเมีย 1 ตัวไข่ครั้งละ 50-150 ฟอง 4-6 ครั้ง ในช่วงชีวิตประมาณ 60 วันของยุง ฉะนั้น ยุงตัวหนึ่งจะมีลูกได้ราว 500 ตัว จึงจำเป็นต้องมีการขัดไข่ยุงลายในภาชนะด้วย โดยใช้ใยขัดล้าง หรือแปรงชนิดนุ่มช่วยในการขัดล้าง และทิ้งน้ำที่ขัดล้างนั้นบนพื้นดินเพื่อให้ไข่แห้งตายไปไม่ควรทิ้งลงท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งน้ำใสนิ่งทำให้ไข่บางส่วนรอดและเจริญเป็นลูกน้ำและยุงลายได้อีก

เมื่อเกิดไข้เลือดออกขึ้น เราคิดถึงอะไร เราทุกคนต้องคิดถึงยุง การควบคุม ป้องกันไข้เลือดออกเราต้องตั้งเป้าที่ยุงต้องถือว่ายุงเป็นศัตรูหลักที่สำคัญในการทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของยุงกับการเกิดโรคไข้เลือดออก ความชุกชุมของยุงโดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับการระบาดของโรค แต่ยุงจะนำมาก่อน มาเร็วกว่าการระบาด   ของโรค ๑ เดือน เราสามารถจัดการยุงได้ดีกว่า หากเรารอเวลาจนมีผู้ป่วยแล้วเราจะรับไม่ไหว จะจัดการไม่ได้ ดังนั้นเรามี นาทีทอง ไม่กี่เดือน (๒ – ๓ เดือน คือระหว่างกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๕๖) ที่จะช่วยกันกำจัดลูกน้ำ เพื่อลดยุง  ให้มากที่สุด หากเราทำได้อย่างเต็มที่ ต่อเนื่อง จริงจัง เราจะลดผู้ป่วยที่คาดว่าจะมากกว่าแสนได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวไข่ยุงลาย

หากไม่มีการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคอย่างเข้มแข็งเพียงพอในทุกระดับ อาจทำให้เกิดภาวะภัยพิบัติจากการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกเป็นวาระแห่งชาติ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖      ดังนั้นเราจำเป็นต้องดำเนินการรวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ ในช่วงนาทีทอง ก่อนการระบาด ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพราะการดำเนินการที่ทำได้ดีที่สุด คือ ทำในชุมชน และคนที่จะทำได้ คือ บ้านใคร บ้านคนนั้น   เราต้องทำเอง” ไม่ใช่ให้ อสม.ไปคว่ำไปคลอกโอ่งน้ำให้ทุกหลังคาเรือน

 

 

iphone 6 ราคาไม่แรงเหมือนรุ่นพี่ iPhone 4 และ iPhone 5 จริงหรือ?

iphone 6 ราคาไม่แรงเหมือนรุ่นพี่ iPhone 4 และ iPhone 5 จริงหรือ?

iphone 6 มีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเหล่าสาวกของapple ว่า iphone 6 จะออกภายในสิ้นปี 2013 นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ขณะที่iPhone 5 ยังออกไม่ทันไรเลยตามมาด้วย  iphone 5s  แล้วยังจะมีข่าว iphone 6 ออกตามมาอีกภายในปีเดียวกัน เลยทำเอาแฟน ๆ Apple เซงไปตามๆกัน แต่ก็ยังค้นหาข้อมูลกันยกใหญ่  ว่าหน้าตา iphone 6 จะออกมาแบบไหนอีก  หน้าจอจะใหญ่ขึ้นไหม และมีอะไรเป็นพิเศษอีก  ซึ่งทำเอาหลาย ๆ คนเซงจิตอยู่ไม่น้อย  ขณะที่กำลังจะตัดสินใจสอยเจ้า iPhone 5 หรือ iphone 5s แต่น้อง iPhone 6 ก็ดันจะโผล่ออกมาซะงั้นเลยสับสนกันยกใหญ่
xl_Apple-iPhone-6-concept-1-624
สำหรับข่าวการออกมาของ iPhone 6 มีบอดี้ กว้าง  55,7  มิล. ยาว 108.5 มม. หนา 7.1 มม. หน้าจอก็ขนาด 4.8 นิ้ว  ความละเอียดถึง 1136X400px   ซึ่งก็หมายความว่าหน้าจอก็ใหญ่ขึ้น แต่น้ำหนักตัวก็จะเบาลง นั่นคือข้อมูลคร่าว ๆ ของ iPhone 6  และก็คาดว่าปลายปี 2013 นี้ก็จะออกมาสู่ตลาดอย่างแน่นอน
แต่ผมคิดว่าใคร ๆ ที่ชื่นชอบ iPhone แบบชนิดแฟนพันธุ์แท้แล้วละก็ iPhone 5 ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้ว หรืออยากจะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นก็รอ iPhone 6 ในปลายปี 2013 นี้ก็แล้วกัน  ซึ่งเป็นการผสมผสานของ iPhone 4 กับ iPhone 5 แล้วก็ออกมาเป็น iPhone 6 เพื่อความสมบูรณ์แบบอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเอง
สำหรับเรื่องราคาของ iPhone 6 ซึ่งก็มีข่าวแว่ว ๆ ออกมาอีกว่าจะไม่แพงแน่นอน  เพื่อจะไปแข่งกับ Samsung นั่นเอง  เพราะว่าตอนนี้ Samsung บุกตลาดกันชนิดหมัดต่อหมัดเลยที่เดียว  หากขืนทำราคาสูงเกินไปก็จะเสียแฟนคลับเอาได้   ก็เลยมีข่าวว่า iPhone 6  ราคาไม่แพงเหมือนพี่ ๆ  iPhone 4 และ iPhone 5 ซึ่งเขาว่าอย่างนั้น  อันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะจริงหรือเปล่า  หากเป็นจริงก็ดีซิจะได้รอออก iPhone 6 ทีเดียวเลย
what_will_iPhone_6_look_like

โฆษณา ยักษ์ ลดพุงลดโรค สสส. ฮาได้ใจหมออนามัยเต็มๆ

โฆษณา ยักษ์ ลดพุงลดโรค สสส. บังเอิญมีเพื่อนแชร์โฆษณาชิ้นนี้ในเฟสบุ๊ค ดูแว้ปแรก……โห……คิดได้ยังไง อ่านเพิ่มเติม “โฆษณา ยักษ์ ลดพุงลดโรค สสส. ฮาได้ใจหมออนามัยเต็มๆ”

โลตัสกาฬสินธุ์ แหล่งช้อปปิ้ง แห่งเมืองน้ำดำ

โลตัสกาฬสินธุ์ แหล่งช้อปปิ้ง แห่งเมืองน้ำดำ

โลตัสกาฬสินธุ์ เป็นอีกหนึ่งห้างสรรพสินค้า ที่เอาไว้ละลายเม็ดเหงื่อที่ผุดออกมาจากรูขุมขนในช่วงอากาศร้อนๆ

เหมือนเช่นตอนนี้….เฮ้อตับจะแตกจริงๆครับพี่น้อง

นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งละลายทรัพย์ชั้นยอด ที่ใครดอดเข้าไปแล้ว อาจจะต้องได้กดตู้ ATM ในนั้นก็เป็นได้

(เงินในกระเป๋าหมดไม่รู้ตัว)

สำหรับเทสโก้ โลตัส ของชาวเมืองน้ำดำนี่เพิ่งสร้างเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

เป็นเทสโก้ โลตัส สาขากาฬสินธุ์ สาขาที่ 92

โลตัส กาฬสินธุ์

โลตัส กาฬสินธุ์-3

โลตัส กาฬสินธุ์-2

โดยเทสโก้ โลตัสเดิมเป็นกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในเมืองไทย เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2537 เดิมใช้ชื่อว่า โลตัส

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP)ของไทย  เจ้าของ โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ ต่อมาได้ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มเทสโก้

เมื่อปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติจากอังกฤษนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อ เทสโก้+โลตัส ในปัจจุบัน

โดยเทสโก้โลตัสในปัจจุบัน ได้มีการแบ่งรูปแบบตามขนาด และไลฟ์สไตล์ของแต่ละท้องที่

ดังจะเห็นได้จากตามอำเภอเล็กๆอย่างนาคู เขาวง บัวขาว ห้วยผึ้ง ก็เพิ่งเริ่มจะเปิดบริการในรูปแบบของ Tesco lotus express

มาสู้กันกับ 7-11 ซึ่งนี่ก็เป็นกลยุทธในการสูบเม็ดเงินจากคนรากหญ้า ที่กระเป๋าตังไม่ได้เบาบางแต่อย่างใด

เพราะเงินกรีดยาง ขายมัน ขายอ้อยจะฝังดินไว้ก็กลัวปลวกจะกิน เลยเอาให้หลานไปเซเว่นดีกว่า

โลตัส กาฬสินธุ์-4

โลตัส กาฬสินธุ์-7

โลตัส กาฬสินธุ์-5

โลตัส กาฬสินธุ์-9

โลตัส กาฬสินธุ์-8

โลตัส กาฬสินธุ์-10

โลตัส กาฬสินธุ์-12

โลตัส กาฬสินธุ์-13

โลตัส กาฬสินธุ์-14

โลตัส กาฬสินธุ์-15

โลตัส กาฬสินธุ์-17

โลตัส กาฬสินธุ์-18

โลตัส กาฬสินธุ์-21

โลตัส กาฬสินธุ์-22

วันนี้ก็เลยไปแอบรีวิวบรรยากาศ เทสโก้ โลตัส สาขากาฬสินธุ์ มาให้ทุกท่านได้ชมกัน อาจจะไม่ทั่วทั้งห้าง

แต่ก็พอได้มองภาพออกสำหรับคนที่ยังไม่เคยมา

โดยที่ตั้งของเทสโก้โลตัส กาฬสินธุ์  ตั้งอยู่เลขที่ 99/11  ถ.บายพาสสงเปลือย (เลยสี่แยกบายพาสร้อยเอ็ด

มุ่งหน้าไป อ.ยางตลาด) ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองจ.กาฬสินธุ์

เรื่องของเรื่องก็เกิดจากพาคุณแม่มือใหม่มาฝากท้องที่คลินิกหมอดารินทร์ แล้วลูกน้อยในท้องดันบ่นอยากกินพิซซ่า

เลยพาคุณย่าและคุณแม่มือใหม่มาเดนลุยโลตัสซะเลย

พอดีโปรซื้อ 1 แถม 1 พอดี 555+ จัดพิซซ่าไป 2 ถาด ดีนะที่ลูกออกมาหน้าตาไม่เหมือนฝรั่งเท่าไหร่…..?

โลตัส กาฬสินธุ์-25

โลตัส กาฬสินธุ์-24

โลตัส กาฬสินธุ์-26

โลตัส กาฬสินธุ์-28

โลตัส กาฬสินธุ์-29

โลตัส กาฬสินธุ์-30

โลตัส กาฬสินธุ์-31

โลตัส กาฬสินธุ์-32

โลตัส กาฬสินธุ์-34

น้องกูเกิ้ล-40

Get Directions

DASH DIET อาหารต้านความดันโลหิตสูง

hypertension-high-blood-pressure-corkhypnosisclinic

ความดันโลหิตสูง คือค่าแรงดันเลือดที่ทำกับผนังหลอดเลือดที่สูงกว่าปกติ แรงดันเลือดที่สูงนี้ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น นานๆ เข้าผนังหลอดเลือดเสื่อมลง ถ้าผนังหลอดเลือดที่เสื่อมนี้เกิดขึ้นที่สมองจะทำให้เกิดสโตรคได้ ความดันโลหิตสูงไม่เหมือนกับความเครียด ความเครียดอาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นชั่วคราว แต่สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจริงนั้น ขณะอยู่ในภาวะผ่อนคลายก็ยังมีความดันสูงอยู่

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง ได้แก่ ผู้ที่
+มีประวัติครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูง
+มีน้ำหนักเกิน โดยเฉพาะผู้ที่อ้วนลงพุง หรือมีไขมันสะสมบริเวณเอว และช่วงกลางของลำตัวเยอะ
+มีอายุมากกว่า 45 ปี สำหรับผู้ชายและผู้หญิงมีความเมสี่ยงเพิ่มขึ้น 10 ปี หลังจากผู้ชาย
+ไม่ออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างเดียวคงจะไม่ช่วยให้ความดันโลหิตลดลงแต่การออกกำลังกายมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนัก และคลายเครียด
+มีความไวต่อโซเดียมหรือเกลือ การรับประทานอาหารรสเค็มจัดมีส่วนทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น
+มีความเครียดสูง
+สูบบุหรี่
+ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก
+เป็นเบาหวาน และควบคุมเบาหวานได้ไม่ดี

ค่าปกติของความดันโลหิต คือ 120/80 ทุกคนควรวัดความดันอย่างน้อย 2 ปี ครั้งหนึ่ง ถ้าใครมีค่าความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ หรือระหว่าง 180-139 / 85-87 ควรได้รับการตรวจบ่อยกว่านั้น และถ้าใครมีความดันโลหิตสูงกว่าหรือเท่ากับ 140/90 อย่างสม่ำเสมอ ควรได้รับการรักษารวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ด้วย

เมื่อพูดถึงความดันโลหิตสูง ทุกคนอาจทราบดีว่าต้องลดอาหารเค็ม ในคนปกติไตจะทำหน้าที่ขับโซเดียม ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเกลือออกจากร่างกาย เมื่อไตทำงานได้ไม่เต็มที่หรือในภาวะไตวาย จะทำ ให้โซเดียมถูกสะสมและทำให้เกิดการบวมน้ำ คนส่วนมากสามารถกินอาหารเค็มได้โดยไม่มีผลเสียอะไร แต่สำหรับคนบางกลุ่มที่มีภาวะไวต่อโซเดียม จำเป็นต้องลดอาหารเค็มเพื่อควบคุมความดันโลหิต

นอกจากโซเดียมแล้วมีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ผู้ที่ขาดสารอาหารบางชนิดโดยเฉพาะ โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม มีความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูง ดังนี้การรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารเหล่านี้อย่างเพียงพอ มีส่วนช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงได้

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการรับประทานแบบ DASH DIET ซึ่งย่อมาจาก “Dietary Approaches to Stop Hypertension” โดยเน้นอาหารประเภทผัก ผลไม้ ที่ให้โพแทสเซียม นม และผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำ ที่ให้แคลเซียม ธัญพืช ถั่วเปลือกแข็ง ที่ให้ไฟเบอร์และแมกนีเซียม จำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้เกิน 1 ครั้ง สำหรับผู้หญิง 2 ครั้ง สำหรับผู้ชาย และจำกัดโซเดียมไม่ให้เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเท่ากับ น้ำปลา 7 ช้อนชา หรือเกลือ 1.8 ช้อนชาต่อวัน

DASH-diet

DASH-diet

มีอาหารหลายชนิดที่มีโซเดียมสูง โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปต่างๆ อาหารกระป๋อง อาหารตามฟาดฟู้ดส์ อาหารหมักดอง ซอส ซีอิ้ว ต่างๆ กะปิ ปลาร้า เต้าเจี้ยว อาหารรมควัน ผงชูรส ควรจำกัดอาหารประเภทนี้ให้มากที่สุด

สำหรับผู้ที่ชอบรับประทานอาหารรสเค็ม อาจรับอาหารที่รสชาติจืดลงไม่ได้ ควรใช้วิธีค่อยๆ ลด จะทำให้ชินกับรสชาติที่เค็มน้อยลงได้ และทดแทนรสเค็มด้วยรสอื่นๆ เช่น เปรี้ยว เผ็ด หวาน หรือใช้สมุนไพรปรุงรสมากขึ้น ควรชิมอาหารก่อนปรุง เลี่ยงการวางเครื่องปรุงที่โต๊ะอาหาร เลือกรับประทานอาหารสดให้มากที่สุด รับประทานผัก ผลไม้ ที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น บร็อคโคลี่ แครอท มะเขือเทศ มันฝรั่ง มันเทศ เห็ด แคนตาลูป แตงโม เมลอนเขียว กล้วย ลูกพรุน ส้ม อย่างละเล็กน้อยทุกมื้อ

dash-diet

dash-diet

เมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยๆ ทำให้เลี่ยงโซเดียมได้ยาก ถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่ง ควรบอกพ่อครัว แม่ครัวว่าไม่ให้ใส่ผงชูรส (มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ) และไม่ให้เค็มมาก

การลดอาหารเค็มไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลิกเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารโดยสิ้นเชิง ทุกอย่างมีความพอดี ถ้าคุณอยากอาหารเค็มๆ คุณควรรับประทานอาหารอื่นๆ ที่มีโซเดียมต่ำควบคู่กันไปด้วย เพื่อความสมดุล นอกจากนี้ควรหาวิธีคลายเครียด ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน เลี่ยงบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง

ที่มาข้อมูล :นิตยสาร Health Today

รถมอเตอร์ไซค์ Gorila Monkey เล็ก แรงส์ แซงทุกความเฟี้ยว

รถมอเตอร์ไซด์ Gorila-7

รถมอเตอร์ไซด์ Gorila-7

หลายท่านอาจจะเคยเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันเล็ก น่ารัก แต่รูปทรงเหมือนรถวิบากย่อส่วน

ล้อใหญ่ๆ ถังน้ำมันใหญ่ๆ แต่ขนาดรถดันเล็กนิดเดียว นั่งได้ 2 คนเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม “รถมอเตอร์ไซค์ Gorila Monkey เล็ก แรงส์ แซงทุกความเฟี้ยว”

Get Directions

ร้านแอนเบเกอร์รี่ แนะนำอีกหนึ่งร้านเค้กอร่อยที่บัวขาว(กุฉินารายณ์) กาฬสินธุ์

แอนเบเกอร์รี่

 

แอนเบเกอร์รี่-11

 

แอนเบเกอร์รี่-10

 

 

ร้านแอนเบเกอร์รี่ เป็นร้านเค้กอร่อยๆที่ขอมาแนะนำในวันนี้ครับ ร้านแอนเบเกอร์รี่ ตั้งอยู่ อ.บัวขาว(กุฉินารายณ์)

เลยโลตัวบัวขาวลงไปทางสี่แยกเจ้าปู่บัวขาวอยู่ฝั่งซ้ายมือ ห่างจากนาคูไป 30 กว่าโล

พอดีคุณแม่กำลังท้อง(ตอนนี้คลอดแล้ว) บ่นอยากกินเค้กแยม แวะที่เขาวงไม่มี ก็ลงตรงดิ่งไปบัวขาวซะเลย

อย่างว่าครับ แม่มานต้องตามใจนิดส์นึง

แอนเบเกอร์รี่-7

 

แอนเบเกอร์รี่-12

 

แอนเบเกอร์รี่-8

 

ร้านแอนเบเกอร์รี่ รับสั่งทำเค้กวันเกิด เค้กเนื่องในโอกาศสำคัญต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์เบเกอร์รี่ต่างๆเช่น เทียนเป่าเค้ก

ทั้งแบบธรรมดาและเป็นตัวเลข เลือกสีได้ตามใจชอบเลยครับ

เค้กในร้านแอนก็มีความหลากหลาย มีทั้งเค้กแยม เค้กครีม เค้กวนิลา เค้กช๊อคโกแลต เค้กส้มยังมีเลย (ไม่เคยกินนี่หว่า)

ราคาก็ไม่แพงครับ ปอนด์ละ 130 บาท สามารถสั่งได้ว่าจะเอาแบบไหน เอากี่ปอนด์แต่ต้องสั่งล่วงหน้านะครับ

เรื่องรสชาติก็อร่อยมากครับ สำหรับเค้กแยมที่ผมได้ลิ้มรสชาติ แป้งนุ่มมาก เนื้อแย้มก็หนา หวานพอดีๆ ไม่เลี่ยน

ระหว่างที่ผมกำลังเลือกเค้กนั้นก็มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อเค้กในร้านไม่ขาดสาย การันตีถึงคุณภาพและรสชาติได้เลย

แอนเบเกอร์รี่-9

 

แอนเบเกอร์รี่-6

 

แอนเบเกอร์รี่-5

 

แอนเบเกอร์รี่-4

 

แอนเบเกอร์รี่-3

 

แอนเบเกอร์รี่-2

 

 

 

แอนเบเกอร์รี่-13

 

ท่่านใดอยู่โซนนาคู เขาวง บัวขาวหรืออำเภอใกล้เคียง สนใจอยากสั่งเค้กหรือลองชิมเค้กก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์  043-851296

ร้านเปิด 6 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่มทุกวัน แวะผ่านไปผ่านมาก็ลองเค้กเอาติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านดูนะครับ รับรองจะติดใจ.

Get Directions

คลินิกหมอดารินทร์ ฝากท้องคลินิกไหนดี วันนี้อยู่กาฬสินธุ์

คลินิกหมอดารินทร์ เมื่อมีการตั้งครรภ์หรือตั้งท้อง ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของชีวิต พ่อ-แม่แต่ละคนล้วนหวังให้กำเนิดบุตรเพื่อสืบสกุล สืบมรดก ฯลฯ

แต่ก็มีคู่สามี-ภรรยาส่วนหนึ่งที่มีปัญหามีบุตรยาก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ ในปัจจุบันวงการแพทย์ก็พัฒนาไปไกลไม่น้อย

เทคโนโลยีต่างๆ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มากขึ้นกว่าในอดีต

ซึ่งผมเองก็ถือว่าโชคดีที่สามารถมีบุตรได้โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ใดๆ(มีน้ำยา…ว่างั้น อิอิ)

แต่เมื่อภรรยาตั้งครรภ์แล้วก็ต้องดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง

ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล + สอบถามผู้ผ่านประสบการณ์การคลอดบุตรที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

คุณแม่หลายท่านเทใจให้คุณหมอแพทย์หญิงดารินทร์ หริการภักดี สูตินรีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

DSC00299

ผมและภรรยาก็เลยตัดสินใจไปฝากครรภ์ที่คลินิกคุณหมอดารินทร์

โดยคลินิกจะเปิด จันทร์ – ศุกร์ เช้า 7-8 โมงเช้า เที่ยง 12-13 น. เย็น18-20น.

เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ เช้า เปิด8-12น. เย็นเปิด 18-20น.

สามารถโทร.สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 043-816509 (โทร.มาในช่วงเวลาเปิดคลินิกนะครับ)

DSC00297

ตั้งแต่ฝากครรภ์จนถึงคลอดผมฝากพิเศษกับอาจารย์หมอดารินทร์ โดยแจ้งท่านว่าจะขอฝากพิเศษในช่วงใกล้ๆจะคลอด

เพื่อเวลาไปคลอดพยาบาลห้องคลอดจะได้ตามอาจารย์ได้ ซึ่งอาจารย์ก็ดูแลภรรยาผมเป็นอย่างดีทั้งตอนฝากครรภ์

ระยะคลอด ตลอดไปถึงการตรวจหลังคลอด

คลินิกหมอดารินทร์

คลินิกหมอดารินทร์

อาจารย์หมอดารินทร์มีบุคลิกที่น่ารัก สดใส พูดตรงๆ มีอะไรสงสัยก็ถามท่านได้เลย ไม่ต้องกลัว ท่านใจดีอยู่แล้ว

ด้านฝีมือการทำคลอดนี่ถามพยาบาลห้องคลอดเเล้วบอกว่าเนียบมาก

จุดเด่นอีกอย่างที่เห็นได้ชัดคือการแต่งตัวของอาจารย์ที่มักจะเป็นแบบอย่างให้คุณแม่สมัยใหม่

ได้แอบเอาเทคนิคการแต่งตัวไปใช้กันบ้างละ(รวมถึงภรรยาผมด้วย อิอิ)

คุณแม่ท่านใดที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือพื้นที่ใกล้เคียง ยังหาที่ไว้วางใจในการดูแลลูกน้อยในครรภ์ยังไม่ได้

ก็สามารถสอบถามรายละเอียดจากเบอร์โทรศัพท์ด้านบนได้นะครับ

อ้อลืมไป ที่ตั้งคลิกนิกหมอดารินทร์ อยู่ซอย รพ.ธีรวัฒน์ จากรพ.ธีรวัฒน์จะอยู่ฝั่งขวามือ ก่อนถึงสี่แยกโต้รุ่ง นอกจากฝากครรภ์และตรวจหลังคลอดแล้วยังมีบริการตรวจภายใน ตรวจมะเร็งปากมดลูกส่งผลตรวจถึงบ้านเลย อัลตร้าซาวด์และตรวจโรคทั่วไป

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็น+ประทับใจส่วนตัว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับผม

 

 

Get Directions