เก็บมาเล่า » พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช อ. นาคู 2556

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช อ. นาคู 2556

31 ตุลาคม 2013
1062   0

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมร­­าชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริเวณหน้าอาคารศูนย์ราชการ ที่ว่าการอำเภอนาคู มีนายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอนาคู เป็นประธานพิธี

นำคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา

และประชาชนชาวอำเภอนาคูทุกหมู่เหล่า จำนวนมากกว่า 300 คน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักกา­­ระ

1377086_652595604762446_918678137_n

1422404_652595134762493_1946499882_n

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์

เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี

ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 ทรงบรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2411

ทรงพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

และทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453

เวลา 00.45 นาที สิริพระชนมพรรษาได้ 58 พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงปกครองสยามประเทศ 42 ปีเศษ
ในตลอดรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างค­­วามวัฒนา

ให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การเลิกทาส การศึกษา การปฏิรูประบบราชการ

การปกป้องประเทศจากการสงครามและการเสียดิน­­แดน การบำบัดทุกข์บำรุงสุข

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน อำนวยความเป็นธรรมให้แก่สังคม พัฒนากิจการด้านสาธารณภัย

รวมถึงด้านการสาธารณูปโภค ที่ได้มีการก่อตั้ง การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ เป็นต้น

ทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารั­­ชกาลที่ 5

1001212_652594964762510_1179451149_n

1385302_652595028095837_471772093_n

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต