แหล่งท่องเที่ยว » อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน แหล่งน้ำสำคัญหล่อเลี้ยงชาวนาคู

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน แหล่งน้ำสำคัญหล่อเลี้ยงชาวนาคู

13 ตุลาคม 2013
4521   0

อำเภอนาคู กาฬสินธุ์ ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองข้าวเหนี่ยวอร่อย เช่นเดียวกับข้าวเหนียวเขาวง

เพราะสภาพดิน มีแร่ธาตุบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกัน เพราะอยู่อำเภอที่ติดกัน เดาว่าน่าจะเป็นดินภูเขาไฟ

ภูเขาที่ล้อมรอบทั้ง อ.นาคูและอ.เขาวงนั้นน่าจะเป็นขอบของภูเขาไฟขนาดใหญ่(ผมเดาเองนะ ฮ่าๆ)

IMG_1102 IMG_1108

นอกจากข้าวที่มีรสชาติหวานหอมนุ่มอร่อยกว่าที่อื่นแล้ว นาคูยังขึ้นชื่อเรื่องข้าวโพดหวาน

แต่ข้าวโพดหวานนาคู จะปลูกให้ได้กินกันก็ต่อเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว

ซึ่งปัจจัยสำคัญนอกจากดินที่ดีแล้ว แหล่งน้ำในการปลูกข้าวโพดก็มีความสำคัญไม่น้อย

เพราะถ้าไม่มีน้ำ พืชผักต่างๆก็ไม่เติบโตได้ดั่งใจผู้ปลูก แล้วทำไงล่ะ

ก็ต้องพึ่งพาระบบชลประทาน ก่อให้เกิดอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน

ข้าวโพดหวาน นาคูจ้า-5

ข้าวโพดหวาน นาคู

ข้าวโพดหวาน นาคู-4

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน เป็นโครงการตั้งอยู่ที่ บ้านนาคลอง ตำบลนาคู กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อการชลประทาน ประเภทอ่างเก็บน้ำ ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ.2511 – 2512)

มีคลองส่งน้ำสายหลักยาว 4.5 ก.ม. ส่งน้ำไปยังพื้นที่หลายตำบลในอ.นาคู

ทำให้เกษตรกรในพืชที่เขตชลประทานสามารถทำการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวข้าวได้

แต่ไม่ถึงกับทำนาปรังนะ น้ำไม่เยอะขนาดนั้น

English: Map of Kalasin Province, Thailand, hi...

English: Map of Kalasin Province, Thailand, highlighting the sub-district Na Khu (กิ่งอำเภอนาคู) (Photo credit: Wikipedia)

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน นาคู กาฬสินธุ์-2

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน นาคู กาฬสินธุ์-3

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน นาคู กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์

ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสิมคุ้มเก่า ตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ได้พระราชทานพระราชดำริ เกี่ยวกับโครงการขุดลอกห้วยมะโนและห้วยยาง

ว่า ควรพิจารณาขุดลอกลำห้วยมะโนและลำห้วยยาง ตั้งแต่ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยมะโนลงไป

เพื่อเก็บขังน้ำและให้น้ำสามารถไหลผ่านในลำห้วยและท้นข้ามฝายประชาอาสาต่างๆ

ที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วโดยสะดวก ซึ่งราษฎรจะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดปี

วันนี้เลยขอเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้ทุกท่านได้ชมคครับ.

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน นาคู กาฬสินธุ์-7

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน นาคู กาฬสินธุ์-6

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน นาคู กาฬสินธุ์-4

Enhanced by Zemanta

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต