สุขภาพ » Diarrhea ต่างจาก gastroenteritis อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ.

Diarrhea ต่างจาก gastroenteritis อย่างไร ที่นี่มีคำตอบ.

3 เมษายน 2015
705   0

หลายท่านเคยสงสัยบ้างไหมครับว่า ท้องร่วงกับลำไส้อักเสบมันแตกต่างกันอย่างไร ทั้งๆที่อาการก็คือถ่ายเหลวเหมือนกัน นั่นสิครับ วันนี้ผมจึงไปหาคำตอบมาให้diarrhea1

องคการอนามัยโลกไดกําหนดคําจํากัดความของ “โรคอุจจาระรวง” วาเปนภาวะที่มีการถาย อุจจาระมากกวาหรือเทากับ 3 ครั้ง/วัน หรือถายเปนมูกเลือดอยางนอย 1 ครั้ง/วัน หรือถายเปนน้ํามาก ๆ เพียง ครั้งเดียว/วัน

images

Diarrhea หรือท้องร่วง เป็นลักษณะของกลุ่มอาการท้องร่วง เกิดจากได้หลายสาเหตุ ซึ่งยังไม่ใช่โรค อาจเกิดจากการติดเชื้อหรือไม่ใช่การติดเชื้อก็ได้ มีคำจำกัดความคือถ่ายเหลวเปนน้ำมากกว่า 3 ครั้งหรือถ่ายเปนมูกเลือด 1 คร้ังต่อวัน

diarrhea

Gastroenteritis หรือลำไส้อักเสบบางคนเรียกไวรัสลงกระเพาะ เป็นชื่อโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซะส่วนใหญ่(โรต้าไวรัส) ทำให้ปวดท้องถ่ายเหลวเปนน้ำอาเจียนพบบ่อยในเด็กเล็กๆ

เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะทำให้กระจ่างขึ้นนิดนึงเนาะ อันนี้ผมก็ไม่ใช่แพทย์นะ หวังแค่ว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาคำตอบไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ

พยาบาลชุมชนคนหนึ่ง ที่อยากแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด เชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ด้วยกันนะครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Notice: Undefined variable: site_locale in /home/nakhucom/domains/nakhu.com/public_html/wp-content/plugins/gs-facebook-comments/classes/class-wpfc.php on line 87

Notice: Undefined index: sab_desc_style in /home/nakhucom/domains/nakhu.com/public_html/wp-content/plugins/simple-author-box/inc/class-simple-author-box-helper.php on line 1025